انوار وب: پس از حوادث اخیر در جهان اسلام و افزایش موج اسلام‌هراسی در کشورهای غربی، تعدادی از مسلمانان آمریکایی تصمیم گرفتند برای معرفی چهره رحمانی اسلام دست به یک ابتکار عمل بزنند. کمپین «قرآنی را به اشتراک بگذار» توسط تعدادی از مسلمانان آمریکایی به راه افتاد و خیلی سریع توانست در میان دیگر مسلمانان […]

انوار وب: پس از حوادث اخیر در جهان اسلام و افزایش موج اسلام‌هراسی در کشورهای غربی، تعدادی از مسلمانان آمریکایی تصمیم گرفتند برای معرفی چهره رحمانی اسلام دست به یک ابتکار عمل بزنند.

کمپین «قرآنی را به اشتراک بگذار» توسط تعدادی از مسلمانان آمریکایی به راه افتاد و خیلی سریع توانست در میان دیگر مسلمانان آمریکایی نیز جا باز کند. در این طرح، از مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند خواسته می‌شود قرآنی را در اختیار یک غیرمسلمان قرار دهد تا او بدون واسطه با کتاب آسمانی مسلمانان آشنا شود.

قرآن‌های مذکور دارای ترجمه انگلیسی بوده و آیاتی که نشانگر صلح‌آمیز و رحمانی بودن اسلام است در آن مشخص شده است.

«نهاد عواد»، مدیر اجرایی «شورای روابط آمریکایی – اسلامی» در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: «آیات مشخص و واضحی در قرآن وجود دارد که مسلمانان را به پاسخ آرام و بدون خشونت در مقابل اهانت‌ها توصیه می‌کنند».

همچنین در این کمپین از مسلمانان خواسته می‌شود که در کنار هدیه قرآن به غیر مسلمانان، دقایقی چند نیز با آنان در مورد اسلام واقعی صحبت کنند و بر این مسأله تاکید کنند که داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به هیچ وجه اسلام و مسلمانان را نمایندگی نمی‌کنند.
منبع: ایسنا