به گزارش انواروب به نقل از الألوکة ، یک ملوان تاتارستانی می خواهد، نسخه ای از قرآن کریم را همراه خود به قطب جنوب برده و در جنوبی ترین نقطه کره زمین نماز بخواند و آنگاه با فرو رفتن در آب سرد، رکورد جهانی جدیدی را به ثبت رساند.   شایان ذکر است که در […]

به گزارش انواروب به نقل از الألوکة ، یک ملوان تاتارستانی می خواهد، نسخه ای از قرآن کریم را همراه خود به قطب جنوب برده و در جنوبی ترین نقطه کره زمین نماز بخواند و آنگاه با فرو رفتن در آب سرد، رکورد جهانی جدیدی را به ثبت رساند.

 

شایان ذکر است که در قاره قطب جنوب، با وجود هشت کلیسا برای مسیحیان، هیچ مسجد و یا نمازخانه ای برای عبادت مسلمانان وجود ندارد. وی به همین خاطر می خواهد اسلام را در آنجا منتشر نماید.

دیمتری شیلر رئیس این گروه می گوید:این گروه اولین کسانی هستند که پیرامون اسلام در این منطقه سخن می گوید و قرآن را توزیع نموده و آن را تلاوت می نماید.

 

منبع:شبكة الألوكة.