انوار وب: الماس بیگ اتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان بعضی از تغییرات مصوبه در قانون نظام وظیفه توسط پارلمان پیرامون خدمت نظامی را امضاء نمود. بر اساس قانون جدید تمامی علماء و ائمه مساجد و کامندان ادارات روحی و تشکل های اسلامی می توانند با پرداخت مبلغی به دولت از خدمت سربازی معاف شوند.منبع: الالوکه

انوار وب: الماس بیگ اتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان بعضی از تغییرات مصوبه در قانون نظام وظیفه توسط پارلمان پیرامون خدمت نظامی را امضاء نمود.

بر اساس قانون جدید تمامی علماء و ائمه مساجد و کامندان ادارات روحی و تشکل های اسلامی می توانند با پرداخت مبلغی به دولت از خدمت سربازی معاف شوند.
منبع: الالوکه