انواروب: دیوان عدالت اداری مصر، شعبه احزاب سیاسی دادگاه را مأمور تحقیق پیرامون لغو مجوز یازده حزب اسلامی به اتهام گرایش های دینی کرده است. عصام اسلامبولی، وکیل این پرونده، از شعبه احزاب درخواسته کرده تا طی حکمی قانونی، مجوز این احزاب دینی را لغو نموده از شرکت آنان در انتخابات پارلمانی جلو گیری نماید. […]

انواروب: دیوان عدالت اداری مصر، شعبه احزاب سیاسی دادگاه را مأمور تحقیق پیرامون لغو مجوز یازده حزب اسلامی به اتهام گرایش های دینی کرده است.

عصام اسلامبولی، وکیل این پرونده، از شعبه احزاب درخواسته کرده تا طی حکمی قانونی، مجوز این احزاب دینی را لغو نموده از شرکت آنان در انتخابات پارلمانی جلو گیری نماید.

حکمی که دادگاه نیز آن را پذیرفته اینگونه صادر شده که احزاب دینی، به خوبی نتوانسته‌اند نقش بسزایی در زندگی سیاسی خود ایفا نمایند! این حکم ، با اشاره به حزب آزادی و عدالت به ریاست محمد مرسی که توانست اکثر اراء را بدست آورد، افزوده که توده مردم به وسیله این حزب متحمل سختی های و خسارات زیادی شده اند!

یازده حزب ممنوعه عبارتند از : حزب النور، مصر القوية، البناء، التنمية ، الوسط، العمل الجديد، الفضيلة، الاستقلال، الأصالة، الوطن، الإصلاح و الحضارة.

دادگاه، برای اظهار شایستگی و صلاحیت خود بیان داشته است که این حکم بر اساس درخواست اسلامبولی، وکیل پرونده، به اتهام خروج از وحدت ملی و تلاش برای براندازی نظام، صادر شده است.

منبع: الاسلامیون