تعدادی از روزنامه های اروپایی از انتشار اسلام بوسیله شبکه های اجتماعی در اروپا خبر دادند. اخیرا روزنامه لوموند فرانسه گزارشی  پیرامون انتشار اسلام در اروپا، بالاخص گرایش دختران به اسلام منتشر نموده است به نحوی که باعث نگرانی دولت های اروپایی گشته و به صراحت در مناسبت های متعدد آن را ابراز داشته اند. […]

تعدادی از روزنامه های اروپایی از انتشار اسلام بوسیله شبکه های اجتماعی در اروپا خبر دادند.

اخیرا روزنامه لوموند فرانسه گزارشی  پیرامون انتشار اسلام در اروپا، بالاخص گرایش دختران به اسلام منتشر نموده است به نحوی که باعث نگرانی دولت های اروپایی گشته و به صراحت در مناسبت های متعدد آن را ابراز داشته اند. چنانچه که چندی پیش یکی از مسئولین رده بالای دولت آلمان با پرداختن به اسلام گفت: اگر اسلام با همین روند رشد داشته باشد بزودی بزرگترین دین در اروپا خواهد شد.

جمعیت مسلمانان ساکن اروپا قریب به هفتاد میلیون می باشدد چنانچه که مرکز امارگیری (بیو) آمریکای طی گزارشی که پیرامون مسلمانان منتشر نموده بیان داشته که تعداد مسلمانان تا سال 2030 ده درصد جمعیت اروپا را دربرخواهد گرفت و این آمار براساس جمعیت  مسلمانان ساکن اروپا و برآوردهایی که می شود، است.
منبع: المختصر