انواروب: مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا با انتشار گزارشی نوشت: تا پایان قرن حاضر، تعداد مسلمانان برای اولین‌بار در تاریخ بیش از مسیحیان خواهد شد.   مسیحیت در حال حاضر بزرگترین دین جهان است و پیروان آن یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. بنابر گزارش مؤسسه تحقیقاتی پیو، اسلام سریع‌ترین دین در حال رشد […]

انواروب: مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا با انتشار گزارشی نوشت: تا پایان قرن حاضر، تعداد مسلمانان برای اولین‌بار در تاریخ بیش از مسیحیان خواهد شد.

 

مسیحیت در حال حاضر بزرگترین دین جهان است و پیروان آن یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

بنابر گزارش مؤسسه تحقیقاتی پیو، اسلام سریع‌ترین دین در حال رشد در جهان است و تا سال 2050، 30 درصد جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد.

این در حالی است که در سال 2010، مسلمانان 23 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند. این بدان معناست که جمعیت مسلمانان جهان در سال 2050 برابر جمعیت مسیحیان خواهد شد.

در این گزارش آمده که اگر افزایش جمعیت مسلمانان به همین منوال ادامه یابد بعد از سال 2070، تعداد مسلمانان بیش از مسیحیان خواهد شد.

این گزارش افزود: پیشی گرفتن جمعیت مسلمانان بر مسیحیان، بدان معنا نیست که جمعیت مسیحیان در حال کاهش است؛ بلکه رشد آن از رشد اسلام کمتر است.

تعداد مسیحیان تا سال 2050 از 2.1 به 2.9 میلیارد نفر خواهد رسید در حالی که جمعیت مسلمانان از 1.6 میلیارد به 2.8 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، ادیان غیر توحیدی که در حال حاضر در اروپا و آمریکا در حال رشد هستند، تا سال 2050 از میزان جمعیتشان کاسته خواهد شد.

( ایکنا )