انوار وب: نخستين جلسه رسيدگي به اتهام الهام توهتي، استاد سابق اقتصاد دانشگاه مينزو در پكن و از فعالان سياسي اقليت مسلمان ايغور در چين، در شهري در ارومچي مركز منطقه سين كيانگ در غرب چين، در ميان تدابير امنيتي گسترده در اين شهر برگزار شد. از ساعاتي قبل از آغاز محاكمه، گروهي از مردم […]

انوار وب: نخستين جلسه رسيدگي به اتهام الهام توهتي، استاد سابق اقتصاد دانشگاه مينزو در پكن و از فعالان سياسي اقليت مسلمان ايغور در چين، در شهري در ارومچي مركز منطقه سين كيانگ در غرب چين، در ميان تدابير امنيتي گسترده در اين شهر برگزار شد.

از ساعاتي قبل از آغاز محاكمه، گروهي از مردم براي ورود به جلسه محاكمه در برابر ساختمان دادگاه صف كشيده بودند. وكيل مدافع الهام توهتي گفته است كه موكل او اتهام جدايي‌طلبي را كه در قوانين چين مجازات حبس ابد يا اعدام را در پي دارد، رد مي‌كند. به گفته وي، طي يك ماه گذشته، توهتي در شرايط دشواري در زندان به سر برده و به پاي او زنجير زده بودند. همسر توهتي نيز گفته است كه سلامتي او به مخاطره افتاده است.

 از ساعاتي قبل از آغاز محاكمه، ماموران پليس ضد شورش در بخش‌هايي از شهر ارومچي مستقر شدند و مناطق اطراف دادگاه نيز در محاصره پليس قرار گرفته كه رفت و آمد در اين مناطق را به ‌شدت زيرنظر دارد. بازداشت و محاكمه الهام توهتي با انتقاد سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر و درخواست دولت امريكا و اتحاديه اروپا از مقامات چيني براي آزادي او همراه بوده است.
نماينده اتحاديه اروپا در چين گفته است كه توهتي «به شيوه‌يي مسالمت آميز و در چارچوب قوانني چين» فعاليت داشته و از مقامات چيني خواسته است او را آزاد كنند و امكان معالجه پزشكي را در اختيارش قرار دهند.
منبع: اعتماد