انواروب: اداره اوقاف مصر طی حکمی سنت اعتکاف، را مختص مساجد از پیش تعیین شده نمود. شیخ محمد صالح، وکیل اداره اوقاف طی حکمی شهروندان مصری را از اعتکاف  نشستن در هر مسجدی منع نموده است، مطابق این حکم، فقط مساجدی خاص اجازه برگزاری سنت اعتکاف را دارند. به عنوان نمونه در این بیانیه اعلان […]

انواروب: اداره اوقاف مصر طی حکمی سنت اعتکاف، را مختص مساجد از پیش تعیین شده نمود.

شیخ محمد صالح، وکیل اداره اوقاف طی حکمی شهروندان مصری را از اعتکاف  نشستن در هر مسجدی منع نموده است، مطابق این حکم، فقط مساجدی خاص اجازه برگزاری سنت اعتکاف را دارند.

به عنوان نمونه در این بیانیه اعلان شده است در تمام استان اقصر با جمعیتی قریب به نیم میلیون نفر،  41 مسجد حق برگزاری سنت اعتکاف را دارند.   
و یا در استان سینا مسلمانان فقط در 36 مسجد می توانند اعتکاف بنشینند ، همچنین در استان کفر شیخ 307 مسجد و در استان اسیوط 25 مسجد برای اعتکاف مشخص شده است.

در این بیانیه آمده است: معتکفین باید زیر نظر یکی از ائمه اداره اوقاف و یا یکی از واعظین منتسب یا معرفی شده از جانب الازهر باشد و معتکفین هر مسجد باید از اهالی همان محل باشند.
این حکم در حالی صادر شده که بنا بر فرامین دینی، سنت اعتکاف باید در تمام مساجد اجرا شود و از سنن موکده رسول خدا-صلی الله علیه و سلم- می باشد.