انواروب: سال گذشته در انگلستان و ولز نام «محمد» در صدر اسامی انتخاب شده برای نوزادان پسر قرار گرفت. اگر هر سه املای اسم «محمد» در زبان انگلیسی را یک اسم به شمار بیاوریم، در آن صورت این نام با ۷۴۴۵ بار تکرار، در صدر فهرست اسامی انتخاب شده برای نوزادان پسر در انگلستان و […]

انواروب: سال گذشته در انگلستان و ولز نام «محمد» در صدر اسامی انتخاب شده برای نوزادان پسر قرار گرفت.

اگر هر سه املای اسم «محمد» در زبان انگلیسی را یک اسم به شمار بیاوریم، در آن صورت این نام با ۷۴۴۵ بار تکرار، در صدر فهرست اسامی انتخاب شده برای نوزادان پسر در انگلستان و ولز قرار می‌گیرد.

 

در فهرست اعلام شده نام «الیور» رسما به عنوان محبوب‌ترین اسم در صدر نام‌های انتخاب شده برای پسران در سال ۲۰۱۳ دیده می‌شود. در سال گذشته ۶۹۴۹ نوزاد پسر به این نام خوانده شده‌اند.

املاهای مختلف نام «محمد» در زبان انگلیسی و تعداد نوزادانی که در سال ۲۰۱۳ در انگلستان و ولز به این نام خوانده شده‌اند را در زیر می‌بینید:

Muhammad ۳۴۹۹

Mohammed ۲۸۸۷

۱۰۵۹ Mohammad