«محمد مرسي»رئيس جمهور مصر دستور داد كه پارلمان منحل شده توسط نظاميان به كار خود برگشته و جلساتش را برگزار كند.

به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره،مرسي طي دستوري حكم انحلال پارلمان توسط شوراي عالي نظامي اين كشور را لغو كرد.
مرسي همچنين خواستار آن شد كه انتخابات زودهنگام 60 روز پس از تدوين قانون اساسي جديد برگزار شود.
در همين حال شوراي نظامي مصر نيز خواستار نشست فوري براي بررسي پيامدهاي تصميم رئيس جمهور اين كشور براي لغو حكم انحلال پارلمان شد.
اين شورا طي بيانيه اي اعلام كرد كه در مورد تصميم رئيس جمهور اظهار نظري نمي كند زيرا اين شورا فقط قدرت قانونگذاري دارد.
يك منبع نظامي مصري نيز گفت كه لغو حكم انحلال پارلمان دستوري رياست جمهوري و در چارچوب اختيارات رئيس جمهور است.
پارلمان مصر پيش از اين توسط دادگاه عالي قانون اساسي كشور منحل شده بود.اكثريت پارلمان منحل شده مصر كه در انتخاباتي مردمي روي كار آمد در اختيار اسلامگرايان بود.
در تحولي ديگر «سعد الكتانتي»رئيس پارلمان مصر تا ساعاتي ديگر از اعضاي پارلمان مي خواهد كه جلسات آن را برگزار كنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.