انوار وب: علت جرایم سنگین صهیونیست ها این است که این مدرسه ها از برنامه ی آموزشی فلسطینی پیروی کرده و حاضر به تدریس کتب درسی رژیم صهیونیستی نمی باشد .رژیم صهیونیستی شرایط را برای تعطیل کردن 30 مدرسه فلسطینی در قدس را مهیا کرده است. به نقل از روزنامه ورلد تریبون، مقامات رژیم صهیونیستی […]

انوار وب: علت جرایم سنگین صهیونیست ها این است که این مدرسه ها از برنامه ی آموزشی فلسطینی پیروی کرده و حاضر به تدریس کتب درسی رژیم صهیونیستی نمی باشد .
رژیم صهیونیستی شرایط را برای تعطیل کردن 30 مدرسه فلسطینی در قدس را مهیا کرده است.

به نقل از روزنامه ورلد تریبون، مقامات رژیم صهیونیستی به بهانه ی ناتوانی 30مدرسی فلسطینی در شهر قدس در پرداخت جرایم مالی به ارزش یک میلیون دلار آنها را به زودی تعطیل خواهد کرد .
به نوشته این روزنامه آمریکایی این مدارس در حالی با جرایم میلیونی رژیم صهیونیستی روبرو هستند که در تامین حقوق معلم های خود ناتوان هستند و صرفا بنا به درخواست اولیای دانش آموزان فلسطینی که فرزندانشان جای دیگری برای ادامه تحصیل ندارند همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند .
مدیر یکی از مدارس فلسطینی در این رابطه گفت:علت جرایم سنگین صهیونیست ها این است که این مدرسه هااز برنامه ی آموزشی فلسطینی پیروی کرده و حاضر به تدریس کتب درسی رژیم صهیونیستی نمی باشد.
منبع: خبرگزاری قدس