مدیریت حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد ـ تایباد با انتشار بیانیه‌ای اعدام «شیخ نمر باقر النمر» را محکوم کرد. متن بیانیه بدین قرار است:     بسم الله الرحمان الرحیم «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم» اقدام  حکومت سعودی مبنی بر اعدام روحانی منتقد شیعه «شیخ نمر باقر النمر» اقدامی تأسف بار و بر […]

مدیریت حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد ـ تایباد با انتشار بیانیه‌ای اعدام «شیخ نمر باقر النمر» را محکوم کرد.

متن بیانیه بدین قرار است:

 

 

بسم الله الرحمان الرحیم

«الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم»

اقدام  حکومت سعودی مبنی بر اعدام روحانی منتقد شیعه «شیخ نمر باقر النمر» اقدامی تأسف بار و بر خلاف مصالح جهان اسلام و روابط دو کشور مسلمان «جمهوری اسلامی ایران» و «پادشاهی سعودی» بود.

هیچ عقل و منطقی ، اعدام و سرکوب را پاسخِ انتقاد نمی‌داند و هیچ صدای منتقدی با حبس و اعدام خاموش نمی‌گردد.

باید حکّام ، دولتمردان، پادشاهان و سیاست‌مداران بدانند که پاسخ منتقد، سیاهچالِ زندان و چوخه‌ی دار نیست. در هر کشور و مملکت ، این صدای منتقد است که می‌تواند جلو بسیاری از ناهنجاری‌ها ، خودرأیی‌ها و خودکامگی‌ها را بگیرد و روشنگر راه حاکمان باشد.

حکام و دولتمردان بدانند که اظهار عقیده از ابتدایی‌ترین حقوق هر شهروند در یک مملکت است.

مدیریت و اساتید حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد ـ تایباد ، ضمن محکوم نمودن این عمل نابخردانه، امیدوارند دوباره شاهد چنین رفتاری از جانب حکومت سعودی و سائر زمام‌داران در پهنه‌ی گیتی نباشند.

 

مدیریت و اساتید حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد