مردم و رسانه های مصری خواستار تصویب قانونی در کشورشان شدند که به موجب آن لعن و مورد اهانت قرار دادن خداوند متعال، پیامبران، همسران پیامبر و خلفاء راشدین اقدامی غیر قانونی تلقی شود.

این در خواست در پی آن صورت می گیرد که شخصی به اتهام لعن خلفاء راشدین و مورد اهانت قرار دادن یک مسجد بازداشت شد.
گفته می شود وی بعد از محاکمه به 3 سال حبس و مبلغ 100 هزار جنیه (واحد پول مصر) جریمه نقدی محکوم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.