محمد ابراهیم عمری، ، در بازدید از ولسوالی‌های برکه و بغلان مرکزی که بیشترین خسارت را در سیل دیده‌اند، گفت: «در روستای شیخ جلال و شهرک صلح ولسوالی بغلان مرکزی و در روستای شرشر ولسوالی برکه براثر سیلاب ۳۱۵ تن کشته، ۱۶۳۰ تن زخمی و ۲۶۶۵ باب منزل به‌طور کلی و قسمی تخریب و یک […]

محمد ابراهیم عمری، ، در بازدید از ولسوالی‌های برکه و بغلان مرکزی که بیشترین خسارت را در سیل دیده‌اند، گفت:
«در روستای شیخ جلال و شهرک صلح ولسوالی بغلان مرکزی و در روستای شرشر ولسوالی برکه براثر سیلاب ۳۱۵ تن کشته، ۱۶۳۰ تن زخمی و ۲۶۶۵ باب منزل به‌طور کلی و قسمی تخریب و یک هزار دام تلف شده است.»
این وزارت می‌گوید آمارها اولیه هستند و احتمال افزایش آمار خسارات مالی و جانی وجود دارد.
در همین حال عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر برای هماهنگی کمک‌رسانی به سیل‌زدگان به بغلان رفته است. او روز گذشته یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به سیل‌زدگان در ادارات تشکیل داد.