در سایت ترکستان تایمز مطلبی پیرامون همزیستی مسلمانان با بودایی‌ها در فلات تبت آمده بود که: روزی دالایی لامای پنجم از جایی عبور می کرد و دید که فردی در حال انجام کارهایی خاص ست . او را صدا زد و پرسید: کیستی و چه کاری انجام می‌دادی ؟ او گفت: من یک مسلمان هستم […]

در سایت ترکستان تایمز مطلبی پیرامون همزیستی مسلمانان با بودایی‌ها در فلات تبت آمده بود که:
روزی دالایی لامای پنجم از جایی عبور می کرد و دید که فردی در حال انجام کارهایی خاص ست . او را صدا زد و پرسید: کیستی و چه کاری انجام می‌دادی ؟ او گفت: من یک مسلمان هستم و داشتم نماز می‌خواندم. پرسید: چرا اینجا نماز می خواندی؟ مسلمان پاسخ داد: چون مسجد و محل عبادت نداریم.

دالایی‌لاما یکی از تیراندازان ماهر را صدا زد و گفت: با قدرت تمام به هر چهار جهت شمال و جنوب و شرق و غرب  تیراندازی شلیک کند. و دستور داد فاصله بین این چهار تیر به عنوان مسجد مسلمانان باشد و جالب اینجاست که هنوز این منطقه مسجد می باشد.
همزیستی اسلام با همه ادیان یکی از ابتدایی ترین خواسته این دین از پیروانش می باشد. از این‌رو برهمه ماست تا به باورها و اعتقادات سایر شهروندان کشور و منطقه خود احترام بگذاریم و کوته فکری ها و کم بینی های خود را به حساب دین نگذاریم.