انوار وب: اسلامی سازی مدارس و تغییر برخی از قوانین آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین دادن چهره اسلامی به ان ها ، به بحث داغ رسانه های گروهی انگلستان تبدیل شده است در حالی که مسلمانان چنین اتهامی را رد می کنند. بر اساس گزارش پایگاه السبیل، به دنبال چنین خبرهایی وزارت آموزش […]

انوار وب: اسلامی سازی مدارس و تغییر برخی از قوانین آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین دادن چهره اسلامی به ان ها ، به بحث داغ رسانه های گروهی انگلستان تبدیل شده است در حالی که مسلمانان چنین اتهامی را رد می کنند.

بر اساس گزارش پایگاه السبیل، به دنبال چنین خبرهایی وزارت آموزش بخشی را به تحقیق در مورد این مساله اختصاص داد و بیش از 20 مدرسه در برمینگهام انگلستان مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتند.

ادعاهایی در مورد تلاش برخی از گروه های افراطی اسلامی جهت تغییر برخی از مدیران و جایگزین کردن ان ها با مدیران مسلمان دیگر و  همچنین تعیین دروس دینی اجباری وجود دارد که در پاسخ به چنین ادعایی « لیان عدنا» دانش آموز مسلمان وجود این نوع تلاش ها را رد کرده و تصریح نمود معلمان اعم از مسلمان و غیرمسلمان با تمام دانش آموزان با احترام و برابری برخورد می کنند.

لیان همچنین افزود: دانش آموزان مسلمان باحجاب هیچ گاه تلاش نکردند تا دیگر دانش آموزان را وادار به حجاب کنند، همچنین دانش آموزان و معلمان از تعدد دینی در انگلستان بسیار خوشحال هستند و بر این عقیده اند که هر کس حق دارد آموزه های دینی خود را آزادانه انجام دهد.

« محمد کزبر » نائب رییس اتحادیه اسلامی انگلستان، گسترش چنین اتهاماتی را ناشی از تبلیغات رسانه ای می داند ؛ زیرا برخی از رسانه های گروهی به طور مستقیم مسلمانان را هدف قرار گرفته اند.

در طول چند هفته گذشته اتهامات و اخباری دال بر تلاش برخی از معلمان مسلمان برای ایجاد جدایی میان دانش آموزان دختر و پسر و اجبار دختران به داشتن حجاب و لباس های بلند منتشر گردید.

منبع: شفقنا