انواروب:رهبر تاتارهای کریمه اعلام کرد که ۳۰۰ هزار مسلمان بومی این منطقه به دنبال استقلال هستند.به گزارش انواروب به نقل از شبستان ، رهبر تاتارهای کریمه اعلام کرد که 300 هزار مسلمان بومی این منطقه به دنبال استقلال هستند.این در حالی است که کریمه به تازگی و در پی رفراندوم برگزار شده،قرار شد به روسیه […]

انواروب:رهبر تاتارهای کریمه اعلام کرد که ۳۰۰ هزار مسلمان بومی این منطقه به دنبال استقلال هستند.
به گزارش انواروب به نقل از شبستان ، رهبر تاتارهای کریمه اعلام کرد که 300 هزار مسلمان بومی این منطقه به دنبال استقلال هستند.
این در حالی است که کریمه به تازگی و در پی رفراندوم برگزار شده،قرار شد به روسیه ملحق شود.

چوباروف در سخنرانی برای بیش از 200 هیئت پارلمانی تاتارها در این باره گفت:در زندگی هر ملتی زمانی پیش می آید که باید تصمیماتی برای تعیین آینده اش بگیرد.
وی افزود:من از شما می خواهم که فرآیندهای قانونی و سیاسی را با هدف ایجاد سرزمین مستقل تاتارهای کریمه ،آغاز کنید.
وی به اینکه این منطقه مستقل جزو روسیه باشد و یا اوکراین،اشاره ای نکرد.
تاتارها قرار است در مورد برگزاری رفراندوم در میان مردم برای تعیین آینده شان تصمیم گیری کنند.