انوار وب: اقدام دولت دانمارک برای تصویب قانون ممنوعیت ذبح اسلامی حیوانات موجب برانگیختن خشم مسلمانان در این کشور شده است.مسلمانان دانمارک، قانون جدید را «ممنوعیت غذای حلال» و در نتیجه نقض آزادی مذهب دانسته اند.موسسه «حلال دانمارک» که نماینده 53 سازمان اسلامی از جمله جامعه اسلامی دانمارک است شکایت نامه ای را علیه این […]

انوار وب: اقدام دولت دانمارک برای تصویب قانون ممنوعیت ذبح اسلامی حیوانات موجب برانگیختن خشم مسلمانان در این کشور شده است.
مسلمانان دانمارک، قانون جدید را «ممنوعیت غذای حلال» و در نتیجه نقض آزادی مذهب دانسته اند.
موسسه «حلال دانمارک» که نماینده 53 سازمان اسلامی از جمله جامعه اسلامی دانمارک است شکایت نامه ای را علیه این قانون تنظیم کرده است.

قرار است این موسسه 20 هزار امضا علیه این قانون جمع آوری کند.
وزارت کشاورزی دانمارک با ادعای اینکه ذبح حیوانات که در قوانین اسلامی آمده است موجب رنج آنها می شود.
وزیر کشاورزی دانمارک با اشاره به اینکه قانون ممنوعیت ذبح حیوانات در سوئد و نروژ نیز اجرا می شود از این قانون دفاع کرد.
این در حالی است که چند روز پیش ماجرای کشته شدن یک زرافه 18 ماهه سالم در باغ وحش کپنهاگ با وجود اعتراض ها و محکومیت های جهانی،خبرساز شد.
منبع: شبستان