این مطلب را برای سرسپردگان غرب بخوانید و به قوم من بگویید من در هیچ تفریطی شریک نبوده‌ام اگر چه به زیانم تمام شده باشد. ۱- ما هیچ‌گاه مسیحیت را گناهکار ندانستیم و آن را به تروریسم متهم نکردیم با وجود تمام جنگ‌های خانمانسوزی که غرب به راه انداخت جنگ‌هایی که نظیر آن در تاریخ […]

این مطلب را برای سرسپردگان غرب بخوانید و به قوم من بگویید من در هیچ تفریطی شریک نبوده‌ام اگر چه به زیانم تمام شده باشد.

۱- ما هیچ‌گاه مسیحیت را گناهکار ندانستیم و آن را به تروریسم متهم نکردیم با وجود تمام جنگ‌های خانمانسوزی که غرب به راه انداخت جنگ‌هایی که نظیر آن در تاریخ اندک است؛ به عنوان مثال در جنگ جهانی اول ۷ میلیون انسان کشته و ۲۱ میلیون نفر هم زخمی شدند.

۲- در جنگ جهانی دوم شمار کشته‌ها به ۵۰ میلیون نفر رسید و تعداد ۹۰ میلیون نفر هم زخمی شدند و هزینهٔ جنگ به ۳۷ ترلیون پوند بالغ شد یعنی در هر ساعتی یک میلیون پوند هزینه در برداشت.

۳- ما مسیحیت را گناهکار ندانستم با وجود وحشیگری و ددمنشی غرب و در رأس آن آمریکا که مرگبار‌ترین سلاح‌ها را در طول تاریخ به کار برده است و تنها با افکندن یک بمب هسته‌ای در ژاپن ۵۰۰ هزار انسان را به کام مرگ فرستاد.

۴- ما مسیحیت را گناهکار ندانسیتم و به تروریسم متهم نکردیم با آنکه طاعون ناشی از تشعشعات بمب هسته‌ای به کسانی که در ۱۰۰ مایلی آن زندگی می‌کردند اصابت کرد و حتی تا فاصلهٔ هزاران مایلی هم سرایت کرد.

۵- آمریکا این پیام‌آور صلح و آشتی که تمدن غرب را با آن کارنامهٔ سیاه و آکنده از قتل و شکنجه رهبری می‌کند، چند سال پس از حادثهٔ هیروشیما یعنی در سال ۱۹۵۴م بمبی هیدروژنی را که یک میلیون برابر بمب هیروشیما بود در اقیانوس هند آزمایش کرد.

۶- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسیم متهم نکردیم با آنکه آمریکا به عنوان پیام آور صلح و آشتی و سردمدار جهان آزاد به اقرار «رابرت ماکنامارا» وزیر دفاع این کشور ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ویتنامی را در قرن گذشته تنها به خاطر به قدرت رساندن رئیس جمهور دلخواه خود قتل عام کرد.

۷- ما مسیحیت و یهودیت را گناهکار ندانستیم و آنان را به تروریسم متهم نکردیم در حالی که استعمار غربی ۷ میلیون فلسطینی را از سرزمینشان آواره کرد و با توسل به وعدهٔ تلمود در تورات و تحقق رؤیای شوم هر مجدون آن را به یهود بخشید.

۸- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و آن را به تروریسم متهم نکردیم با وجود آنکه نیروهای کنیه‌توز آمریکایی جزایر مسلمان نشین سامار اندونزی را با زور و خشونت مسیحی کردند و به خاطر خشنودی فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا آن را فیلیپین نامیدند.

۹- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم آنگاه که روزنامه نگار آمریکایی در حمایت از حملات خونین به جزایر سامار نوشته بود: «سربازان آمریکایی هر مرد و زن و کودک و زندانی و اسیر و مظنون کمتر از ده سال را از دم تیغ گذراندند و بر این باور بودند که یک فیلیپینی از سگشان هم پست‌تر است به ویژه اینکه فرمانده‌شان ژنرال فرانکلین دستور داده بود:» من نه اسیر می‌خواهم و نه سوابق مکتوب «. در حالی که همهٔ این نیرو‌ها مسیحی بودند اما ما دربارهٔ آنان جز به حق نمی‌گوییم با اینکه تمام ادعاهای آنان علیه ما باطل است.

۱۰- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم در حالی که این استعمار صلیبی بود که در یک روز و در یک حمله بیش از ۸۰ هزار زن و مرد مسلمان را در جزیرهٔ ماداگاسکار قتل عام کرد؛ جنایتی که به جرأت می‌توان گفت در تاریخ بشری سابقه نداشته است و تاریخ جنگاوری در قرن‌های گذشته چنین جنایتی را به خاطر ندارد.

۱۱- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و هیچ تعرضی به آن نکردیم در حالی که این استعمار فاشیسم ایتالیا بود که ۷۰۰ هزار لیبیایی را قتل عام کرد و نیمی از شهروندان آن کشور را نسل کشی کرد. اما ما برای انتقام قد علم نکردیم زیرا اسلام به ما گذشت و مدارا آموخته است.

۱۲- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم در حالی که استعمار فرانسه چند ملیون نفر انسان بی‌گناه را در الجزایر قتل عام کرد و در یک نسل کشی آشکار در شهر خزاطه ۴۰ هزار انسان موحد را در یک روز از دم تیغ گذراند.

۱۳- ما در جنگ بوسنی هم مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم با اینکه نیروهای سازمان ملل گفته بودند: ماه‌ها گذشت در حالی که جز صدای گلوله چیزی نمی‌شنیدیم و تنها گلوله‌های سربازان صرب دیده می‌شد که پیاپی بر مردم بی‌گناه اصابت می‌کرد. نیروهای صرب در قتل عام سربرنیتسا هر لحظه منتظر فرصتی برای کشتن تعداد بیشتری از مردان و زنان و کودکان مسلمان بودند.

۱۴- ما مسیحیت را به تروریسم متهم نکردیم در حالی که» فوشتیک «سرکردهٔ نیروهای صرب در مصاحبه با مجله‌ی» اشپیگل «گفته بود:» به تنهایی صد‌ها نفر از مسلمانان را کشتم و خود شخصا به اسیران تیراندازی می‌‌کردم و آنان را از پای درمی‌آوردم «. وقتی خبرنگار با تندی کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوعیت کشتن اسیر را به او یادآور شد در پاسخ گفت:» ماشینی نیافتم تا آنان را انتقال دهم بنابراین آسان‌ترین راه کشتن آنان بود؛ دوستان من هم چنین کردند آنان ۶۴۰ اسیر را قتل عام کردند. گاهی برای اعتراف گیری چشمان اسیران را از حدقه در می‌آوردم و آنان را شکنجه می‌کردم و دستشان را آهسته می‌بریدم «.

۱۵- اظهارات قصاب صرب و بنیادگرای ارتدوکس» اسلوبودان ملوسرویچ «هم دلیل دیگری بر این مدعاست؛ وقتی درباره جنایات او در حق مسلمانان بوسنیایی پرسیدند گفت:» من می‌خواهم اروپا را از پیروان محمد پاکسازی کنم «.

۱۶- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم در حالی که تنها در دو شهر سربرنیتسا و بیهاش بر اساس آمار‌ها بیش از ۳۰۰ هزار مسلمان که غالبا زن و کودک بودند کشته یا سوزانده یا شکنجه شدند؛ ۷۰ هزار تن از آنان به صورت گروهی قتل عام شدند و ۵۰ هزار نفر معلول و بیش از ۱۲۰ هزار نفر هم مفقود شدند. بیش از ۸۰۰ مسجد ویران شد و دو و نیم میلیون مسلمان از خانه و کاشانهٔ خود آواره شدند و بدون خوراک و پوشاک و سرپناه ماندند.

۱۷- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن بود که بیش از ۷۵ هزار سرباز صرب در ۲۰ پادگان به ۷۰۰ هزار زن و دختر تجاوز کردند و هزاران نفر از آنان از نطفهٔ آن دون همتان و پست فطرتان مدعی فرهنگ و تمدن آبستن شدند؛ تمدن پوشالی و ددمنشی که رحم و مروت نمی‌شناخت و هیچ ارزشی برای انسانیت و ارزش‌های انسانی قایل نبود.

۱۸- ما هیچ‌گاه مسیحیت را گناهکار ندانستیم در حالی که غالبا زنان را در برابر چشمان پدران و فرزندان و همسرانشان مورد تجاوز قرار می‌دادند و هر کس هم که برای نجات آنان قدمی برمی‌داشت سر و سینه‌اش را به رگبار گلوله می‌بستند و او را در خونش می‌غلطاندند. در میان این جهنم کشنده برخی از گزارش‌های رسمی اروپا حاکی از آن بود که هزاران اسیر به طرز وحشتناک و ما فوق تصور مورد تجاوز قرار گرفتند.

۱۹- بر اساس این گزارش شفارتس عضو حزب دموکرات مسیحی و عضو پارلمان آلمان در گفتگو با یکی از نشریه‌های سازمان نیکوکاری جهانی در تاریخ ۱۶/۷/۱۹۹۲ تحت عنوان به چشم خود دیدم گفته بود: کودک سه ماهه‌ای را دیدم که گوش‌ها و دماغش را بریده بودند؛ زنان بارداری را دیدم که شکم‌هایشان را شکافته بودند و جنین‌ها را مثله کرده بودند.

کودکان و پیرمردانی را می‌دیدم که سرشان را بریده بودند. بسیاری از زنان را دیدم که به آنان تجاوز شده بود و برخی از آنان ننگ حاملگی را تحمل کرده بودند و تنها چند هفته به زایمانشان مانده بود. صحنه‌هایی را دیدم که هیچ‌گاه درعمرم همانند آن را در هیچ تلوزیون شرقی یا غربی ندیده‌ام و با قاطعیت می‌گویم هیچ یک از کانال‌های تلوزیونی جرأت پخش کردن این صحنه‌ها را ندارند.

۲۰- ما مسیحیت را گناهکار ندانستیم و به تروریسم متهم نکردیم آن‌گاه که بیش از ۳۰۰ تن از اسیران زندان ابوغریب را لخت در زمین خواباندند و پا‌هایشان را باز و از دو سو به با زنجیر به دیوار بستند؛ آن‌گاه سگ‌های آموزش دیده را‌‌ رها کردند تا اعضای تناسلیشان را بدرند و آنان را با این طرز فجیع به قتل برسانند.

۲۱- با وجود تمام وحشیگری‌های دولت آمریکا در حق مردم عراق در زندان‌های موصل،‌ام قصر، بوکا و… و مجاهدان طالبان در زندان‌های افغانستان و زندان گوانتانامو در کوبا باز ما مسیحیت و مسیحیان را گناهکار ندانستیم.

ما مسیحیت و یهود را گناهکار ندانستیم آن‌گاه که روزنامهٔ دیلی استار نوشت که اسرائیل ابزار آلات و فنون شکنجه برای اعتراف گیری از زندانیان عراقی را در اختیار آمریکا قرار داد تا آنجا که نظامیان آمریکایی با دقت فراوان به کار‌شناسان اسرائیلی گوش می‌دادند تا از تجارب آنان در رویارویی با مقاومت فلسطینی استفاده کنند.

۲۲- در پایان این حقایق دردآور که موی بر اندام سیخ می‌کند از دلواپسانی که در هر شرایطی از غرب دفاع می‌کنند و بر جنایاتش سرپوش می‌گذارند و راهپیمایی شارلی ایبدو را توجیه می‌کنند می‌پرسم:

ای منادیان نوع دوستی، به راستی تروریست و جنایتکار کیست؟

ای کسانی که مدعی هستید من و امثال من عقب‌مانده و واپسگرا هستیم به راستی واپسگرا کیست؟

 

خانم احسان فقيه

ترجمه: وفا حسن‌پور

اصلاح وب