دولت موقت در ادامه فشارهای خود علیه جماعت اخوان المسلمین مصر، دستور اجرای مصادره اموال بیش از ۵۰۰ عضو گروه اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی را صادر کرده است.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «روسیا الیوم»، دولت موقت مصر اعلام کرد که دستور اجرای مصادره اموال اعضای بلند پایه گروه اخوان […]

دولت موقت در ادامه فشارهای خود علیه جماعت اخوان المسلمین مصر، دستور اجرای مصادره اموال بیش از ۵۰۰ عضو گروه اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه خبری «روسیا الیوم»، دولت موقت مصر اعلام کرد که دستور اجرای مصادره اموال اعضای بلند پایه گروه اخوان المسلمین از جمله «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده این کشور را صادر کرده است.
“عبدالعظیم العشری”، سخنگوی وزارت دادگستری مصر تأکید کرد که این وزارت‏خانه مأمور شده اموال منقول و غیرمنقول ۵۲۷ عضو اخوان المسلمین را به نفع دولت مصادره کند.
به گفته العشری مصادره اموال ممکن است شامل حال افرادی شود که در تحریک برای ایجاد خشونت شرکت داشته اند و یا از سوی مقامات قضائی تحت بازجویی قرار گرفته و یا خواهند گرفت.
بر اساس این گزارش اموال خانواده مرسی و رهبران و مسئولان اخوان در استان‌های مصر و دفتر ارشاد نیز مصادره خواهد شد.
“عزه جرف” همسر “خیرت شاطر” یکی از رهبران اخوان و دختر وی و “عاصم عبدالماجد” رهبر «الجماعة الاسلامیة» نیز در این فهرست قرار دارند.
از سوی دیگر مقامات مصری همچنین اعلام کردند که کمیته ‌ای برای مصادره اموال رهبران اخوان به دستور قوه قضائیه ایجاد شده است و”انس البلتاجی” پسر “محمد البلتاجی” یکی از رهبران اخوان به همراه ۳ تن از دوستانش در آپارتمان محل اقامتشان در قاهره به اتهام تحریک برای خشونت بازداشت شده است.
در پی برکناری مرسی از قدرت، دولت موقت مصر فعالیت گروه اخوان را ممنوع کرده بود و دستور به مصادره اموال این گروه داده بود. اخیرا نیز در پی «تروریستی» خواندن این گروه از سوی دولت موقت مصر، موج جدیدی از بازداشت اعضای وابسته به این گروه در سراسر مصر آغاز شده است. این اقدام دولت موقت با واکنش‌های جهانی تندی روبه رو شده است و اعتراضات دانشجویی  در سراسر مصر شدت پیدا کرده است.