انواروب: اسلام همواره از رشد سریعی در سراسر دنیا برخوردار بوده و هم اکنون کشورهای اروپایی به طور خاص، افزایش سریع شمار مسلمانان را در جمعیت خود تجربه نموده و از طرف دیگر شاهد افت شدید مسیحیت می‌باشند، زیرا مردم، آرامش و صلح را در آیین حقیقی اسلام می‌یابند.این‌ها حقایقی هستند که مستظهر به مطالعات […]

انواروب: اسلام همواره از رشد سریعی در سراسر دنیا برخوردار بوده و هم اکنون کشورهای اروپایی به طور خاص، افزایش سریع شمار مسلمانان را در جمعیت خود تجربه نموده و از طرف دیگر شاهد افت شدید مسیحیت می‌باشند، زیرا مردم، آرامش و صلح را در آیین حقیقی اسلام می‌یابند.
این‌ها حقایقی هستند که مستظهر به مطالعات متعددی در دنیای غرب می‌باشند. اخیراً یکی دیگر از مطالعات گسترده‌ی از این دست، بر همه آن واقعیات صحه گذاشته و از یکسو افول قابل ملاحظه مسیحیت و از سوی دیگر به‌‌ همان اندازه افزایش شمار کسانی که خود را منتسب به اسلام می‌نمودند آشکار نمود.
این مطالعه بنا به دستور و تحت نظارت لرد اشکرافت Lord Ashcroft معاون پیشین رئیس حزب محافظه کار بریتانیا، با پرسش از ۲۰۰۶۲ نفر انجام گرفت.
در این نظرسنجی که عنوان آن «جزیره کوچک: افکار عمومی و سیاست مهاجرت» بود، سوالی بدین صورت گنجانده شده بود: خود را عضو کدام یک از گروههای دینی زیر به حساب می‌آورید؟
به نقل از مطلب مطبوعاتی مندرج در وبسایت «انجمن سکولار ملی» National Secular Society حدود ۳۶ درصد از افراد تحت مطالعه از بین تمامی گروه‌های سنی خود را منتسب به هیچ مذهبی نمی‌دانستند، در حالی که ۵۵ درصد از آن‌ها خود را مسیحی و ۳ درصد خود را مسلمان می‌خواندند.
در ضمن، در گروه سنی ۲۴-۱۸ سال، ۴۶ درصد خود را به هیچ دینی منتسب نمی‌دانستند در حالی که ۳۳ درصد گفتند مسیحی بوده و ۱۱ درصد نیز خود را مسلمان معرفی نمودند.
تری ساندرسن Terry Sanderson رئیس انجمن سکولار ملی ابراز نمود: شمار بالای جوانانی که خود را مسلمان معرفی نموده‌اند – در مقایسه با نسل‌های پیشین – اشاره به این امر دارد که به زودی اسلام در این کشور قدرتی به مراتب فرا‌تر از موقعیت کنونی خود بدست خواهد آورد.
پیش‌تر در ماه می‌نیز تحلیل نتایج سرشماری ۲۰۱۱ بیانگر این نکته بود که اسلام می‌تواند در طی ۱۰ سال آینده برای اولین بار مسیحیت را به عنوان دین غالب کنار بزند.
بنا بر گزارش منتشر شده توسط اداره آمار ملی (ONS) شمار پیروان آیین مسیحیت از ۷/۷۱ درصد در ۲۰۰۱ به ۳/۵۹ درصد در ۲۰۱۱ کاهش یافته است.
منبع: اصلاح