🔹 روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت جزئیات توافق سه مرحله‌ای پیشنهاد شده به جنبش حماس را منتشر کرد. توافق مطرح شده سه مرحله‌ای بوده و ۱۲۴ روز طول خواهد کشید. پیش‌نویس توافق پیشنهاد شده شامل آزادی ۲۰ اسیر فلسطینی زن محکوم به حبس ابد در مقابل هر نظامی زن زنده اسراییل است. 🔹 مرحله اول: ۱- […]

🔹 روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت جزئیات توافق سه مرحله‌ای پیشنهاد شده به جنبش حماس را منتشر کرد. توافق مطرح شده سه مرحله‌ای بوده و ۱۲۴ روز طول خواهد کشید. پیش‌نویس توافق پیشنهاد شده شامل آزادی ۲۰ اسیر فلسطینی زن محکوم به حبس ابد در مقابل هر نظامی زن زنده اسراییل است.

🔹 مرحله اول:
۱- آتش بس ۴۰ روزه.
۲- آزادی ۳۳ اسیر اسراییل .
۳- آزادی ۸۰۰ اسیر فلسطینی.
۴- بازگشت مردم غزه به خانه‌های خود در شمال نوار غزه.

🔹مرحله دوم:
۱- آتش بس ۴۲ روزه.
۲- بقیه اسراییلی آزاد می‌شوند.
۳- اسرای فلسطینی آزاد می‌شوند.

🔹 مرحله سوم:
۱- آتش بس ۴۲ روزه.
۲- تمامی اجساد اسرای اسراییلی مبادله می‌شوند.
۳- تمامی اجساد اسیران فلسطینی مبادله می‌شوند.
۴- خروج ارتش رژیم اسراییل از نوار غزه/ هم‌میهن