انوار وب: مفتی قدس و فلسطین طرح های دشمن صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد مبارک الاقصی میان مسلمانان و یهودیان را محکوم و تاکید کرد که این مسجد تنها متعلق به مسلمانان است و اجازه تقسیم آن را نخواهیم داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شیخ محمد حسین امروز چهارشنبه 23/10/2013 در […]

انوار وب: مفتی قدس و فلسطین طرح های دشمن صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد مبارک الاقصی میان مسلمانان و یهودیان را محکوم و تاکید کرد که این مسجد تنها متعلق به مسلمانان است و اجازه تقسیم آن را نخواهیم داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شیخ محمد حسین امروز چهارشنبه 23/10/2013 در بیانیه ای مطبوعاتی خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به عملیات یهودی سازی مسجد الاقصی با حفر تونل هایی در زیر آن و در پرتو عدم پوشش رسانه ای ادامه می دهد.

شیخ حسین تاکید کرد که عملیات های یهودی سازی رژیم صهیونیستی در قدس و مسجد مبارک الاقصی به منظور سیطره بر این مکان مبارک محکوم به شکست است، زیرا مسجد الاقصی با تمامی ساختمان ها و صحن ها و بخش هایش تنها متعلق به مسلمانان است و شهر قدس نیز همچنان اسلامی و عربی باقی خواهد ماند و دشمن صهیونیستی هرچقدر هم جنایت ها و تجاوزات خود علیه آن را شدت بخشد، نخواهد توانست نشانه های اسلامی و عربی آن را محو و واقعیت های موجود در این شهر را تحریف کند.

وی همچنین از تمامی فلسطینیانی که قادر به حضور در مسجد الاقصی هستند، دعوت کرد به منظور دفاع از این مسجد مبارک در برابر تجاوزات صهیونیست های غاصب و خنثی کردن توطئه های آنان در این مسجد حاضر شوند.

مفتی قدس از تمامی دولت ها، سازمان ها و نهادهای حقوقی و بین المللی خواست جلوی طرح های دشمن صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان و طرح های شوم این رژیم برای محو نشان های اسلامی و عربی شهر قدس و آواره کردن ساکنان آن را بگیرند.

شیخ محمد حسین همچنین خواستار مداخله فوری و سازنده سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد “یونسکو” به منظور نجات شهر قدس و حمایت از آثار و نشانه های این شهر در برابر تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و اتخاذ تصمیمات عملی به منظور خنثی سازی خطرات پیش روی مسجد مبارک الاقصی و قدس شریف و مساله فلسطین شد.