سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت و علم بی بحث و مُلک بی سیاست./ سعدی نظام هستی بر حرکت نهاده شده ، از گردش الکترون در اتم تا گردش خون و تا گردش سیارات و کهکشانها . آبی که ساکن شود بگندد . مالی که ساکن شود هم سود نبخشد . بسان رود […]

سه چیز پایدار نماند :
مال بی تجارت و علم بی بحث و مُلک بی سیاست./ سعدی
نظام هستی بر حرکت نهاده شده ، از گردش الکترون در اتم تا گردش خون و تا گردش سیارات و کهکشانها .
آبی که ساکن شود بگندد .
مالی که ساکن شود هم سود نبخشد .

بسان رود
که در نشیب دره سر به سنگ می زند
رونده باش …

امید هیچ معجزه ای زمرده نیست
زنده باش …

هوشنگ ابتهاج

با مال تجارت کنید نه نزول و ربا و نه پنهان کردن و بعد حسرت بردن
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند آنکه اندوخت و و نخورد و آنکه آموخت و نکرد .
با علم انتشار خوبی کنید و با بحث مفید روشنگری را با دوستانتان شریک باشید نه جدل و برتری جویی که حقیقت له شود .
با قدرت ومنصب دستهای دعا را به نفع خود بالا ببرید نه برای پناه از قدرت شما .
تکانی و حرکتی باید داشت وگرنه بدون حرکت هم انسان و هم مال گندیده میشود .

حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کارام درون دشت شب خفته ست
دریایم و نیست باکم ار توفان:
دریا،همه عمر،خوابش آشفته ست

 

غلامحیدر خوش زبان