انواروب: دادگاه تجدید نظر مصر امروز (چهارشنبه) با صدور حکمی دستور ممنوع‌الفعالیت شدن اخوان‌المسلمین را تایید کرد. دادگاه تجدید نظر مصر سه شنبه در جلسه خود که به این منظور برگزار شده بود درخواست گروه اخوان المسلمین برای بازنگری در حکم ممنوع‌الفعالیت شدن این گروه را رد کرد.  پیش‌تر دادگاه قاهره دستور داد اخوان المسلمین […]

انواروب: دادگاه تجدید نظر مصر امروز (چهارشنبه) با صدور حکمی دستور ممنوع‌الفعالیت شدن اخوان‌المسلمین را تایید کرد.

دادگاه تجدید نظر مصر سه شنبه در جلسه خود که به این منظور برگزار شده بود درخواست گروه اخوان المسلمین برای بازنگری در حکم ممنوع‌الفعالیت شدن این گروه را رد کرد.

 پیش‌تر دادگاه قاهره دستور داد اخوان المسلمین و هر جمعیت یا نهاد وابسته به این گروه ممنوع الفعالیت شده و تمام دارایی‌های این گروه مصادره شود.

منبع: ایسنا