مقامات امنیتی استان سین كیانگ چین با وضع قوانین جدید، مسلمانان اين منطقه را به بهانه حفظ امنیت اجتماعی از روزه گرفتن منع کردند. شهرداری “زونگلانگ” در منطقه “کاشغر” با ابلاغ یك بیانیه رسمی كه آن را بر روی سایت اینترنتی دولت ایالتی سین كیانگ قرار داده است، کلیه مسئولان، کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان و فعالان […]

مقامات امنیتی استان سین كیانگ چین با وضع قوانین جدید، مسلمانان اين منطقه را به بهانه حفظ امنیت اجتماعی از روزه گرفتن منع کردند. شهرداری “زونگلانگ” در منطقه “کاشغر” با ابلاغ یك بیانیه رسمی كه آن را بر روی سایت اینترنتی دولت ایالتی سین كیانگ قرار داده است، کلیه مسئولان، کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان و فعالان مدنی را از هرگونه فعالیت مذهبی از جمله روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان منع كرده است.
در این بیانیه همچنین تأكید شده است که نیروهای دولتی مجازند روزه داران مسلمان را به غذا خوردن در ماه رمضان مجبور كنند و مدیران و رهبران احزاب نیز موظف به آوردن هدایای خوراکی برای رؤسای ارشد خود و تناول قسمتی از آن در برابر انظار عمومی در ماه مبارک رمضان هستند تا نشان دهند روزه دار نیستند.
از طرف دیگر نیز مدیران کلیه مدارس و دانشگاه‌های این منطقه، تمامی دانش آموزان و دانشجویان را از هر گونه فعالیت مذهبی به ویژه حضور در مساجد و نمازخانه ها اکیداً منع می کنند.
با وجود اینكه حدود ۹میلیون نفر از جمعیت این منطقه را مسلمانان تشکیل می دهند اما آنها حتی ازحقوق اولیه خود محروم هستند و بارها مورد حمله وخشونت نیروهای دولتی قرار گرفته اند.

منبع: خبرگزاری تقریب