مولانا عبدالحمید در بخشی از خطبه های نماز جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به قتل عام مسلمانان میانمار، ضمن محکومیت شدید این جنایت، خواستار قطع روابط سیاسی و تجاری کشورهای اسلامی با دولت میانمار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، مولانا عبدالحمید در بخش دوم سخنان خود در مراسم نماز جمعه اهل […]

مولانا عبدالحمید در بخشی از خطبه های نماز جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به قتل عام مسلمانان میانمار، ضمن محکومیت شدید این جنایت، خواستار قطع روابط سیاسی و تجاری کشورهای اسلامی با دولت میانمار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، مولانا عبدالحمید در بخش دوم سخنان خود در مراسم نماز جمعه اهل سنت زاهدان، به قتل عام مسلمانان میانمار (برمه) اشاره کرد و گفت: مسلمانان میانمار، که در اقلیت قرار دارند، از سوی دولت و بودائیان این کشور تحت ظلم و شکنجه قرار گرفته و قتل عام می شوند. اگر توجه کنیم می بینیم که در بسیاری از کشورهای جهان، همواره اقلیتها با فریاد و گلایه مواجه هستند و از سوی اکثریت مورد ظلم و بی عدالتی قرار می گیرند. البته در برخی از کشورهای توسعه یافته اقلیت‏ها هیچ دغدغه ای ندارند. به طور مثال در هندوستان که سیک‏ها در اقلیت محض قرار دارند، نخست وزیر این کشور از اقلیت سیک است. اما اقلیت هیچ کشوری مانند مسلمانان میانمار نیستند. در این کشور متاسفانه مسلمانان را مجبور کرده اند که یا از این کشور هجرت کنند و یا برای حفظ جانشان به اردوگاهها پناه ببرند.
مولانا عبدالحمید خاطرنشان کرد: ما ضمن اینکه این جنایت را به شدت محکوم می کنیم، از مجامع بین المللی و حقوق بشر و نیز از کشورهای اسلامی می خواهیم که به این مظلومین رسیدگی کنند.
ایشان در این زمینه تاکید کرد: باید تا زمانی که دولت میانمار به اوضاع مسلمانان این کشور رسیدگی نکرده است، کشورهای اسلامی سفارتخانه های این کشور را تعطیل کرده و سفرای خود را از میانمار فرا خوانند. همچنین مسلمانان روابط تجاری را با میانمار، تا بهبود وضعیت مسلمانان، قطع کنند.