♦️ مولانا علیبایی در ادامه با اشاره به اتفاقات زاهدان و شیراز فرمودند: تعدادی از هموطنان ما در شیراز شهید شدند، بنده این اقدام را محکوم می‌کنم و همۀ ما از این کار اعلان انزجار می‌کنیم. کشتن هموطنان با هر قصدی باشد مذموم و غلط است، چنانکه کشتار نمازگزاران مظلوم زاهدان که چند هفته قبل اتفاق افتاد (مذموم است.) کشتار نمازگزاران و انسان‌های بی‌دفاع کار زشتی است. کسی که این کار را بکند او نزد خداوند مغضوب خواهد بود. خداوند می‌فرماید که قتل یک انسان بی‌گناه مانند کشتن همۀ انسان‌هاست.

مولانا عبدالواحد علی‌بایی در سخنان مراسم نماز جمعه خیرآباد فرمودند: الله متعال فرموده است: هر کس به دین و روشی غیر از اسلام پایبند باشد، از او پذیرفته نیست. خداوند در جایی دیگر، رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان نعمت عظیم برای انسانیت معرفی نموده است.
الله متعال به خاطر وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم بر انسان‌ها منت می‌گذارد.
قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدوداً شش قرن انسان‌ها بدون پیامبر بودند و در این شش قرن دیانت‌ها دچار تحریف و تغییر شدند. در این میان چیزی از آیین ابراهیمی که مورد تایید الله تعالی بود به چشم نمی‌خورد و انسان‌ها به شرک، بت‌پرستی و اجسام‌پرستی مبتلا شده بودند.
وقتی دین آمد، مردم راه و مسیر را شناختند و از تاریکی به نور آمدند. و در ذیل آن احکام نازل شد و در خلال آنها نماز و زکات و غیره واجب شدند. در چندین جای قرآن به نماز و زکات تاکید شده است.
اسلام سراسر رأفت و رحمت هست. اگر در جامعه احکام مالی اسلام از قبیل زکات و خمس معادن باشد، فقیری باقی نمی‌ماند.
وقتی انسان انفاق می‌کند در نامه اعمال او ثبت می‌شود و مورد پذیرش الله قرار می‌گیرد و همانند یک موجود زنده لحظه به لحظه فربه‌تر می‌شود.
وقتی الله به ما مال داده است، سهمی از فقرا در آن قرار داده است. این حق باید داده شود، چه به کسانی که از ما تقاضا می‌کنند و چه کسانی که دست دراز نمی‌کنند ولی نیازمند هستند؛ باید به همه داده شود.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده‌اند: «ما نقصت مال من صدقة» از صدقه هیچ مالی کم نمی‌شود و با صدقه در مال ما افزونی صورت می‌گیرد.
دیگر اینکه مالی که زکاتش داده می‌شود از آفات حفظ می‌شود و مال انسان بیمه می‌گردد.
با دادن زکات مال پاک و طیب می‌گردد و بخل و آز از قلب انسان خارج می‌شود و کاهش پیدا می کند. و همچنین با دادن زکات قلب فقرا هم از حقد و کینه نسبت به اغنیا خالی می‌شود. و قلب‌ها نسبت به هم انعطاف پیدا می‌کند. دیگر اینکه با دادن زکات انسان شکرگزارتر می‌شود.
جامعه ای که حرص زیاد دارد و صدقه واجبه و نفلی را نمی‌دهند و مال‌دوست هست، این جامعه رستگار نمی‌شود.
اگر بالفرض مالی برای صدقه دادن نداریم، با سخن نیکو جواب سائل را بدهیم و با او پرخاش نکنیم و به او بد نگوییم و ناامیدش نکنیم.
ما سه نوع دستور مالی داریم: اگر شما مالی دارید که به حد نصاب رسیده، باید یک چهلم معادل دو و نیم درصد آن را در راه خدا بدهید و اگر کشاورزی آبی دارید و زحمت دارد، باید یک بیستم معادل 5 درصد آن را بخاطر خدا بدهید و اگر کشت شما دیم هست و زحمت آبیاری نکشیدید، یک دهم آن را بدهید و اگر شخصی جایی را حفر می کرد و به گنجی رسید، باید یک پنجم آن را در راه الله بدهد.
بخشی از جامعه دچار مشکلات از قبیل بیماری یا فقر هستند و این خواسته خود آنها نبوده است،عده‌ای هم به اندازه نیاز خود دارند و بخشی دیگر بیش از نیاز خود درآمد دارند. اگر بحث انفاق و زکات نباشد، فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می‌شود.
یکی از فواید زکات این است که ثروت وارد بازار و چرخۀ تولید می‌شود و بازار به حرکت در می‌آید و از انباشت ثروت در یکجا جلوگیری می‌شود.
کارشناسان می‌گویند اگر زکات تمام اموال مردم داده شود، فقیری در جامعه باقی نمی‌ماند.

♦️ مولانا علیبایی در ادامه با اشاره به اتفاقات زاهدان و شیراز فرمودند: تعدادی از هموطنان ما در شیراز شهید شدند، بنده این اقدام را محکوم می‌کنم و همۀ ما از این کار اعلان انزجار می‌کنیم. کشتن هموطنان با هر قصدی باشد مذموم و غلط است، چنانکه کشتار نمازگزاران مظلوم زاهدان که چند هفته قبل اتفاق افتاد (مذموم است.) کشتار نمازگزاران و انسان‌های بی‌دفاع کار زشتی است. کسی که این کار را بکند او نزد خداوند مغضوب خواهد بود. خداوند می‌فرماید که قتل یک انسان بی‌گناه مانند کشتن همۀ انسان‌هاست.
قتل انسان‌ها ایجاد ناامنی و زمینۀ شورش و تخریب را به دنبال دارد و باید همۀ ما برای ایجاد امنیت و احترام به هموطنان‌مان تلاش کنیم تا همه در امن و امان زندگی کنند.
کشت و کشتار کار بد و زشتی است و انسان‌های متوحش که از تمدن بدور هستند، اقدام به کشتار می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که جان انسان‌ها عزیز است. جان ملت ایران خیلی عزیز و ارزشمند است.
از مسئولان امر هم می‌خواهیم همانگونه که مسئلۀ شاهچراغ را پیگیری کردند، مسائل زاهدان را و هر جای دیگری که مردم مظلوم کشته می‌شوند، دنبال کنند. و افراد مقصر را مواخذه کنند. ما کشتن سربازان و مامورانی هم که شهید می‌شوند، محکوم می‌کنیم. همۀ ما ملت ایران در هر لباس، کیش و مذهبی باشیم ملت ایران هستیم باید برای زندگی همدیگر احترام قائل بشویم و خداوند همۀ کسانی را مظلومانه به شهادت رسیده‌اند نزد خودش گرامی بدارد.

www.anvarweb.net
http://t.me/anvarweb