مولوي احمد علي ياري، سخنران اين هفته نماز جمعه خيرآباد با بر شمردن بعضي از صفات بد گفت: انسان در برابر نعمات خداوند كه به وي ارزاني مي کند دو راه بيشتر ندارند، يا اينكه شكر آنها را بجا مي آورد و آنها را در مسيري كه صلاح وي و جامعه باشد هزينه مي كند و يا آينكه متاسفانه كفران نعمت ورزيده و آنها را در راه غير مفيد و سازنده بكار مي برد و موجبات تباهي خود و ديگران را فراهم مي كند.
وي خاطر نشان ساخت: در مقابل نعماتي كه به برادر مسلمان هم داده مي شود هر فرد دو راه بیشتر ندارد، يا اينكه خدا را شكر مي نمايد كه چنين نعمتي به برادر مسلمانش داده شده و يا اينكه متاسفانه به حسادت مبتلا شده و زمينه حقد و كينه را فراهم مي سازد.
مولوي ياري در ادامه صحبت هاي خود پيرامون مذمت حسادت بيان داشت: حسادت از معدود صفات ناشايستي ست كه در قرآن به صراحت از شر آن و شر فرد حسود به خداوند پناه برده شده است. چرا كه حسادت مي تواند زمينه ساز و فراهم كننده زمينه براي ديگر گناهان از قبيل دروغ، سخن چيني، تهمت و ديگر گناهان باشد.
استاد انوارالعلوم افزود: اولين شكار بيماري حسد خود فرد حسود است، چرا كه وي با اين بيماري خود را هميشه مغموم و ناراحت داشته و زندگي را به كام خود تلخ و از خوشي هاي زندگي رويگردان است.
ايشان با استناد به روايتي از نبی مکرم، بيان داشت: يكي از راههاي رستگاري انسان در دنيا و آخرت اينست كه فرد مؤمن نسبت به كسي در دل خود حقد و كينه نداشته و به كسي نيز حسادت نورزد و خيرخواه و دلسوز ديگران باشد و دراين صورت است كه مي توان زندگي را به كام خود و ديگران شيرين نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.