مولوي عبدالغفار شيخ جامي درابتداي سخنان اين هفته نماز جمعه خيرآباد به تلاوت آيات ابتدايي سوره مومنون پرداخت: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ » و گفت:در اين آيات به صفاتي اشاره رفته است كه به اهل ایمان امتياز و ارزش […]

مولوي عبدالغفار شيخ جامي درابتداي سخنان اين هفته نماز جمعه خيرآباد به تلاوت آيات ابتدايي سوره مومنون پرداخت: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ » و گفت:در اين آيات به صفاتي اشاره رفته است كه به اهل ایمان امتياز و ارزش مي بخشد، خداوند در اين آيات عوامل فلاح و رستگاري اهل ايمان را بيان مي كند و می فرماید: انسان مومن چون نعمت ايمان دارد، قبول و پذيرفته شده است و واضح مي شود كساني كه از صفت ايمان تهي و عاري هستند مردود اند.

 

خداوند اعلان مي كند: كساني كه كلمه توحيد را گفته اند كامياب هستند و هر گناهي را هم كرده باشند باز روزي بخشيده خواهند شد و مورد آمرزش خداوند قرار خواهند گرفت.

در روايات آمده كه خداوند روز قيامت گناهكاران اين امت را جمع مي كند و رسول خدا(ص) متوجه اين حال مي گردد كه خداوند گناهكاران امتش را جمع نموده است. رسول (ص) به پیشگاه خداوند حاضر می شود و خداوند از ايشان مي پرسد كه شما چه مي خواهيد؟ نبي رحمت(ص) مي فرمايند: آمده ام تا شفاعت كنم و از شما بخواهم اينها را مورد لطف و مرحمت خود قرار دهيد. خداوند مي فرمايد: گرچه اينها امتيان تو هستند و آنها را دوست داري اما من به مراتب آنان را بيشتر از تو دوست دارم. اينها در دنيا تسليم امر من بودند و كلمه توحيد را بر زبان جاری كردند.آنگاه خداوند می فرمايد: امروز هيچ ملامتي بر شما نيست. حضرت يوسف(ع) وقتي برادرانش متوجه مي شوند كه او يوسف است که اینک عزیز مصر شده است، احساس خطر مي كنند كه يوسف از آنان انتقام خواهد گرفت، با خود می گویند: او را چقدر اذيت كريدم و او را به چاه انداختيم و او را نهايتا به مبلغي ناچيز فروختيم و اكنون او صاحب قدرت و اختيار است، مي تواند هر طور که می خواهد از ما انتقام بگيرد. اما وقتي يوسف حال انها را ديد و به نگراني آنها پي برد و دانست كه ناراحت هستند، خطاب به آنها گفت: برادرانم، نگران نباشيد كه هيچ گرفتی بر شما نيست.

خداوند نیز در قيامت به مومنین مي گويد كه مي دانم چه كرديد و هيچ كس نمي تواند كاري را انكار نمايد و مي توانم شما را عذاب دهم ولي شما را بواسطه ايمان و كلمه توحيد مي بخشم.

در روايات آمده كه هيچ كس نمي تواند كارنامه اعمال خود را انكار نمايد و هر كس به تمام كرده هايش اقرار مي نمايد.

ما هم اميد داريم كه خداوند با ما نيز چنين تعامل و برخوردي نمايد. اهل علم نعمت ايمان را در برابر ساير اعمال به مثابه يك مي دانند كه به صفرها ارزش مي دهد. شما اگر هر چه صفر كناري هم بگذاريد باز هم بي ارزش است، اما اگر يك در ابتداي آنها گذاشته شود همه را صاحب ارزش مي نمايد. ايمان نيز نسبت به ساير اعمال همين رابطه را دارد. اما فرد كافر هر چند اهل نيكي باشد و كارهاي خوب انجام بدهد، باز هم بي ارزش است، چنانچه خداوند در قرآن به صراحت مي فرمايد كه ما در قيامت اعمال كافران را وزن نمي كنيم.

اما مومن هر كارش داراي اجر است، حتی اگر خنده اي باشد بر روی برادر مسلمان و يا نيكي کوچکی به خانواده. چنانچه در روايات آمده كه رسول خدا فرمودند: همبستري نيز داراي اجر است. صحابه(رض) تعجب كردند و رسول خدا(ص) فرمودند: اگر همين رفع نيازشهوت در مسير حرام باشد گناه نيست؟ همه گفتند: چنين است. رسول خدا فرمودند: پس اگر در مسير حلال رفع نياز كند برايش اجر و پادش است. در روايات متعددي آمده كه حتي اگر خاري به بدن مومن فرو برود برايش پاداش است.

اينها همه بواسطه گوهر و نعمت ايمان است كه به آنها ارزش و اعتبار مي بخشد.

اما لازم است كه ما امتياز را بالا ببريم و بر ارزش كارهايمان بيفزاييم. صفات شايسته است كه بر ارزش كارهاي مان مي افزايد. نقل شده كه ذوالنون مصري به برادرش وصيت كرد كه طوري زندگي كن كه تمام نيكي ها در تو يافت شود كه اگر در هر زمينه خيري صحبت شد آن صفت در تو يافت شود.

در آيات ابتدايي سوره مومنون خداوند هشت صفت از صفات اهل ايمان را بر مي شمارد و در پايان بيان مي كند كه صاحبان اين صفات، رستگار و كامياب هستند.

بگونه اي كه اسلام به اخلاق پرداخته هيچ دين ديگري اهتمام نداشته است، چنانچه رسول خدا علت رسالت خود را اتمام مكارم اخلاق بيان داشته است و يا سنگين ترين عمل در ترازوي اعمال، اخلاق نيك برشمرده شده است. اما متاسفانه بعضي خيلي راحت دروغ مي گويند و غيبت مي كنند و به راحتي تهمت مي زنند و در نماز و ساير عبادات كوتاهي مي كنند.

پس ما بايد به خود بياييم و سعي ما بر اين باشد تا به صفات نيك پايبند بوده و وجود خود را از صفات نازيبا و ناشايست پاك نماييم.