مولوی بهزاد فقهی که در جمع جوانان ورزشکار خیرآباد سخن می گفت بعد از تلاوت آیه مبارکه «انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا» ضمن عرض خیرمقدم به جوان و حضار جلسه گفت: از بدو ظهور اسلام تلاش دشمنان اسلام […]

مولوی بهزاد فقهی که در جمع جوانان ورزشکار خیرآباد سخن می گفت بعد از تلاوت آیه مبارکه «انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا» ضمن عرض خیرمقدم به جوان و حضار جلسه گفت:

از بدو ظهور اسلام تلاش دشمنان اسلام این است تا قلب جوانان مسلمان را از آنان بگیرند، آنان از نماز و روزه ما وحشت ندارند بلکه خواسته آنان این است که روح اسلام از بین جوانان برداشته شود، نماز باشد بدون روح روزه و حج و سائر عبادات اسلامی باشد اما بدون روح. خواسته آنان این است که عبادت ما عبادتی باشد که ما را از خواب بیدار نکند.
وی با بیان اهمیت نماز افزود: نماز برای تشکر از خداست، در اوج غفلت ها مؤذن می گوید «حی علی الصلاة» ، «حی علی الفلاح» بشتاب به سوی نماز ، بشتاب به سوی کامیابی، جهاد واقعی این است که ندای مؤذن را لبیک بگویی و به سوی نماز بشتابی.
امروزه همه کوشش‌ها به خاطر پول است فکر دانشجویان ، تاجران ، نخبگان و دکترهای همه دنبال پول است و می پندارند فلاح و رستگاری در پول است اما باید دانست که همه فلاح ها و رستگاری ها در ارتباط و تعلق با خداست. مسلمان از همان ساعات اولیه صبح دلش با خداست. یک غیر مسلمان همه چیز را پول و دنیا می داند اما مسلمان معتقد است که همه مشکلات با تقوای الهی حل می شود .
امروز انسانها روز طبیعت و آشتی و ارتباط با طبیعت دارند، اما مسلمان هر روزش روزِ آشتی و ارتباط با خالق طبیعت و گل و بلبل است.
حضرت یوسف زندانِ باخدا را بر زلیخا و کاخ های فرعون ترجیح می داد «رب السجن احب الی مما تدعوننی الیه» زندان با خدا چقدر با صفاست چه برسد به گلستانِ با خدا! صحابه همیشه با خدا بودند و همه رستگاری خود را در ارتباط با او می دانستند.
مولوی فقهی زندگیِ توأم با بندگی را زندگی واقعی دانست و افزود: زندگی بدون بندگی، حیوانی است و  مؤمن با قرب خدا زنده است.
وی با اشاره به ترفندهای دشمنان اسلام برای گمراه کردن جوانان مسلمان گفت: امروزه جهان کفر می خواهند با انواع تاکتیک ها و نیرنگها قرآن، گریه نیمه شب، عبادت خالصانه، غیرت و همه چیز جوانان ما را بگیرند ما امروز دکتر، مهندس، نخبه و وزشکار می خواهیم اما نه دکتر، مهندس، نخبه و وزشکاری که همه چیزش پول باشد و بس؛ بلکه باید به فراتر از پول، به ارزشهای والای انسانی و خدایی بنگرد.
استاد حوزه علمیه مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی صحابه را بهترین الگوی جوان مسلمان دانست و بیان داشت: صحابه از آنجا که فکر و قلب آنان سالم بود آنچنان عشق را به انتها رساندند که حتی بهشت را بدون ملاقات با رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی خواستند. جوانان ما نیز باید چنان اقتدا به صحابه بکنند که فکر و قلب اسلامی و محمدی داشته باشند. باید فعالیت و ورزش و فوتبال و همه کار جوان مسلمان با هدف باشد و همه کارهای خود را وسیله ای بداند برای رسیدن به هدف.
مولوی فقهی با بیان اینکه باید برای هدفی والاتر و فراتر از خوردن و خوابیدن تلاش کنیم ؛ نشانه عزت مسلمان را اقتدا به رسول الله دانست و گفت: باید تمام حرکات و سکنات ما مطابق با سنت رسول لله باشد و این نشانه عزت و سربلندی ماست.