مولوی عبدالغفار شیخ جامی امام جمعه خیرآباد در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته، علم را نياز جامعه دانست و گفت: يقينا انسان بدون علم نمي تواند راه هاي كمال و ترقي را طي كند.ایشان در راستاي تشويق و ترغيب براي فراگيري و فرادهي علوم گفت: بايد در هر جامعه افراد باسواد و انديشمندي باشد […]

مولوی عبدالغفار شیخ جامی امام جمعه خیرآباد در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته، علم را نياز جامعه دانست و گفت: يقينا انسان بدون علم نمي تواند راه هاي كمال و ترقي را طي كند.
ایشان در راستاي تشويق و ترغيب براي فراگيري و فرادهي علوم گفت: بايد در هر جامعه افراد باسواد و انديشمندي باشد تا بتوانند جامعه را به سمت جلو سوق داده و از كيان و حيثيت آن ملت و جامعه در برابر تهاجم فرهنگي و اعتقادي دشمنان حفاظت نمايد.
وي با استناد به حديث پيامبر  صلی الله علیه و سلم  افزود: هر كس با فراگيري هر علمي كه باشد در صدد اين باشد كه سنگي از سر راه بشريت بردارد يقينا مستحق بهشت خواهد شد. چنانچه نبي رحمت فرمودند: هر كس در پي آموختن علمي باشد خداوند راه بهشت را براي او آسان مي گرداند.
ايشان در فرازي از صحبت هاي خود بيان داشت: طبق آيات و روايات اسلامي واضح شده كه همواره اهل علم در نزد خداوند صاحب ارزش و رفعت مقام بوده و هستند و تجربه نيز اين را براي ما ثابت نموده كه اهل علم و دانايي در هر زمينه از سايرين موفق تر بوده اند.
استاد حوزه انوارالعلوم خيرآباد در ادامه در راستاي ضرورت آموختن علوم اسلامي گفت: هر شخص مسلمان اعم از فرهنگي و بازاري و … در هر صنفي كه هست بايد اينقدر نسبت به علوم ديني خود آگاه باشد که بتواند حلال را از حرام تشخيص داده و نسبت به فرائض و ضروريات ديني خود آگاهي داشته باشد.
ايشان با مدنظر داشتن اولين آيات نازل شده بر رسول خدا بيان داشت: علم اولين خشت بنيادين اسلام است و آيات ابتدايي سوره علق كه اولين آيات نازل شده بر پيامبر مي باشد خود گوياي اين مهم است.
مولوي شيخ جامي در پايان بيانات اين هفته خود از والدين خواست نسبت به فرزندان و چگونگي آموزش و تحصيل آنها جديت و اهتمام بيشتري داشته باشند و نگذراند كه فرزندان شان نسبت به تحصيل و امر فراگيري احساس بي مسئوليتي نمايند.