مولوی عبدالغفار شیخ جامی در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد بعد از تلاوت آیه شریفه: «وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها» گفت: پدر و مادر موظف اند فرزندانشان را تربیت ایمانی، تربیت اخلاقی ، تربیت جسمانی و تربیت معاشرتی نمایند.
امام جمعه خیرآباد موارد لازمه برای تربیت ایمانی فرزندان را اینگونه برشمرد:
ابتدا امر نمودن فرزند به نماز، خداوند می فرماید: وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. اگر فرزندان بر اثر غفلت عمل ناشایستی انجام دهند روز قیامت از والدین سوال می شود. پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می فرمایند: اجر و ثواب تربیت فرزند برتر از ثواب انفاق در راه خداست. بهترین هدیه پدر و مادر به فرزندان ادب است، چرا که به فرزند اگر تمام مال دنیا داده شود با بی ادبی نابود می کند. و مهمترین نوع ادب، ادب ایمانی است.والدین باید سعی نمایند اولین کلمه ای که به فرزند یاد می دهند کلمه توحید باشد.
دومین مسئولیت والدین در راستای تربیت دینی فرزندان، آموزش اوامر و نواهی الهی به آنان است. والدین ابتدا بکوشند خودشان از حرام پرهیز نمایند و آنگاه تلاش نمایند به فرزندانشان حلال و حرام را بیاموزند و بر انجام حلال تشویق و از ارتکاب حرام منعشان نمایند.
مسئولیت دیگر والدین آن است که فرزندان را امر نمایند به ارکان اساسی اسلام پایبند باشند.
بارور کردن محبت خدا، رسول الله، صحابه و اهل بیت در دل فرزندان مسئولیت دیگر والدین است. باید از مجاهده ها، سلحشوری ها و شجاعت پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ و صحابه و سلف صالح برایشان بیان کنند و از سختی هایی که در راه دین متحمل شدن برایشان بگویند.
وظیفه دیگر والدین تعلیم اخلاص به فرزندان است باید در انجام همه اعمال توجه آنان را به طرف الله کنند و آیات و روایاتی که توصیه به اخلاص در اعمال میکنند را به فرزندان بیاموزند. و از همه مهم تر این است که خود والدین مسائل دینی را به نحو احسن انجام دهند و پایبند به فرائض دینی باشند و با عمل، اهمیت دین را به فرزندان بفهمانند که این از هزاران سخن مهمتر است.
مولوی شیخ جامی در آخر به بیان حدیثی که پیامبر خطاب به ابن عباس فرمودند پرداخت که آنحضرت فرمودند: ای جوان! به اوامر خدواند محافظت فرما، خدا تو را حفظ می نماید، بر اوامر خدا پایند باش، الله را جلوت می یابی و آنگاه که خواستی از کسی حاجتی بخواهی فقط از خدا بخواه و هر گاه کمک گرفتی از الله کمک بگیر و این را بدان که اگر تمام انسانها دست به دست هم دهند تا به تو ضرر یا نفعی برسانند هیچ کاری نخواهند توانست انجام دهند مگر به اجازه و اراده خدا .
مولوی شیخ جامی در پایان گفت: اگر ما این نکات را رعایت نماییم فرزندان ما آراسته به فضایل و پیراسته از رذایل خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.