در حدیثی دیگر پیامبرصلی الله علیه و سلم می فرمایند:  نعمتی بزرگتر از ایمان و نماز نیست. به همین خاطر حتی فرشتگان در قیام و رکوع و سجودند. نماز ستون دین است و اگر ستون ایمان انسان متزلزل شد و از بین رفت، برای بقای ساختمان ایمان انسان هیچ تضمینی نیست.نماز روی شیطان را سیاه […]

در حدیثی دیگر پیامبرصلی الله علیه و سلم می فرمایند:  نعمتی بزرگتر از ایمان و نماز نیست. به همین خاطر حتی فرشتگان در قیام و رکوع و سجودند. نماز ستون دین است و اگر ستون ایمان انسان متزلزل شد و از بین رفت، برای بقای ساختمان ایمان انسان هیچ تضمینی نیست.نماز روی شیطان را سیاه می کند و معراج مومن است و مسلمان با نماز به آسمانها عروج می کند و این تحفه و سوغاتی معراج است.

امام جمعه خیرآباد در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته ضمن تلاوت آیه مبارکه «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْ‌حَمُونَ» از نماز به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین احکام دینی یاد کرد و گفت:در باره نماز در روایت آمده که «اتقوی الله فی الصلاة» ، «در باب نماز از خدا بترسید» و از آخرین وصیت های پیامبر صلی الله علیه و سلم  به امت، وصیت به نماز و ترحم به زیردستان در هر زمان و مکان بود. زیردست انسان هر کس که باشد باید بر او ترحم نمود. مرد در خانه نسبت به زن و فرزندان ترحم داشته باشد ، صاحب کار به کارگر و… «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» به زمینان رحم کنید تا آسمانیان بر شما رحم کنند.و از دستورات اسلامی احترام به بزرگتر و ترحم به کوچکتر است.
مولوی شیخ جامی آنگاه به بیان برخی از فضایل نماز در پرتو قرآن و حدیث پرداخت و گفت: اقامه نماز کار مشکلی است خداوند می فرماید:« وَإِنَّهَا لَكَبِيرَ‌ةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» ،« و نماز سخت دشوار و گران است مگر برای فروتنان (دوستدار طاعت و عبادت.)» و کسی که این کار سخت و مشکل را انجالم دهد در احادیث و آیات برایش فضائل بسیاری بیان شده است.
اقامه نماز چنان مهم است که فقها می گویند: اگر وقت نماز فرا رسید و شخص محذوریت شرعی داشت (مثلا بدنش نجس بود  و آبی نبود که آن را تمیز کند و یا عذر دیگری داشت که نمی توانست نماز بر پای دارد) خود را تشبیه به نماز گزاران کند، یعنی آرام گرفته از خوردن و صحبت کردن باز آید و متوجه خدا شود؛  حال چه رسد به اینکه وقت نماز فرا رسد و هیچ عذری هم نیست اما نماز ترک شود.
رسول الله  صلی الله علیه و سلم  می فرمایند: اولین سوال در قیامت از نماز است. و خوشا به حال کسی که از این سوال سرفراز بیرون آید.حال ما بنگریم که چقدر خود ما، خانواده و جامعه ما به نماز و حضور در مساجد توجه دارند؟آیا واقعا با توجه کامل و خشوع و خضوع نماز می خوانیم؟ این سولاتی است که باید از خود بپرسیم.
وی افزود: نماز اولین حکم خداوند به بنده مومن است. امروزه مسلمانان با اولین حکم خدا چقدر مشکل دارند؟ رسول الله  صلی الله علیه و سلم می فرمایند: فرق بین کفر و اسلام نماز است. این حدیث نه به این معنا است که کسی که نماز نخواند کافر است ، چرا که نخواندن نماز گناه کبیر است و انسان را از ایمان خارج نمی کند، بلکه منظور این است که مشخصه و شناسه مسلمان اقامه نماز است. پیامبر  صلی الله علیه و سلم  می فرمایند: کسی که به مسجد می آید و اقامه نماز می کند، شهادت به اسلامش بدهید.
در حدیثی دیگر پیامبرصلی الله علیه و سلم می فرمایند:  نعمتی بزرگتر از ایمان و نماز نیست. به همین خاطر حتی فرشتگان در قیام و رکوع و سجودند. نماز ستون دین است و اگر ستون ایمان انسان متزلزل شد و از بین رفت، برای بقای ساختمان ایمان انسان هیچ تضمینی نیست.نماز روی شیطان را سیاه می کند و معراج مومن است و مسلمان با نماز به آسمانها عروج می کند و این تحفه و سوغاتی معراج است.
مسلمان با نماز در خانه خدا را می زند. وقتی در خانه انسانی را می کوبیم ما را ناامید برنمی گرداند، چطور خدا انسان را دست خالی بر می گرداند؟ نماز انسان را از منکرات باز می دارد، در جامعه ای که فرهنگ نماز خوانی رواج پیدا کند مفاسد آن از بین می رود.