ایشان در ادامه بیان داشت: سلف صالح ما همواره سعی می کردند خود را از مال حرام و تبعات ناشایست آن حفظ نمایند. ولی متاسفانه امروزه مسیرهای درآمدزایی از قبیل رشوه، قمار، دزدی و … به صورت عجیبی شیوع یافته است. بگونه ای که بعضی از افراد برای درآمد زایی چاره و یا مسیری بجز […]

ایشان در ادامه بیان داشت: سلف صالح ما همواره سعی می کردند خود را از مال حرام و تبعات ناشایست آن حفظ نمایند. ولی متاسفانه امروزه مسیرهای درآمدزایی از قبیل رشوه، قمار، دزدی و … به صورت عجیبی شیوع یافته است. بگونه ای که بعضی از افراد برای درآمد زایی چاره و یا مسیری بجز این موارد سراغ ندارند و باید دانست که انسان اگر به حیطه و چارچوبی که شریعت برایش متعین نموده پایبند باشد در نزد خدا و عامه مردم دارای ارزش و منزلت می گردد،  ولی اگر به محدوده فرامین الهی بی توجهی نماید، بالاخص در زمینه کسب روزی، در نزد خدا بی ارزش شده و در نگاه مردم دارای جایگاه، مقام و منزلتی نیست

مولوی عبدالغفار شیخ جامی این هفته به موضوع کسب روزی حلال و تاثیرات آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان پرداخت.
ایشان در ابتدای بیانات خود بعد از تلاوت آیه مبارکه « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا» گفت: در روایت آمده که نبی رحمت در مورد پذیرفته شدن دعا فرمودند: شخصی که با مال حرام تغذیه کرده و رشد نموده است دعایش پذیرفته نمی شود.
ایشان در ادامه بیان داشت: سلف صالح ما همواره سعی می کردند خود را از مال حرام و تبعات ناشایست آن حفظ نمایند. ولی متاسفانه امروزه مسیرهای درآمدزایی از قبیل رشوه، قمار، دزدی و … به صورت عجیبی شیوع یافته است. بگونه ای که بعضی از افراد برای درآمد زایی چاره و یا مسیری بجز این موارد سراغ ندارند و باید دانست که انسان اگر به حیطه و چارچوبی که شریعت برایش متعین نموده پایبند باشد در نزد خدا و عامه مردم دارای ارزش و منزلت می گردد،  ولی اگر به محدوده فرامین الهی بی توجهی نماید، بالاخص در زمینه کسب روزی، در نزد خدا بی ارزش شده و در نگاه مردم دارای جایگاه، مقام و منزلتی نیست، چنانچه در فقه و قانون اسلامی این نمونه را می توان در زنا جست، که تا زمانی که شخص مرتکب این عمل منافی عفت نشده است همواره درامنیت است و کسی حق تعرض به وی را ندارد، ولی اگر دست به این کار ناشایست زد، وجود وی هیچ ارزشی نداشته و اسلام دستور به سنگسار نمودن وی داده است.
استاد انوارالعلوم خیرآباد در فرازی دیگر از صحبت های خود راههای جلوگیری از کسب حرام را اینگونه بر شمرد:1) توجه به مرگ: بدین معنا که فرد مرگ و عواقب اخروی را همیشه مدنظر داشته باشد. 2) مدنظر داشتن اینکه خداوند همیشه انسان را می بیند و انسان درهیچ حالتی  نمی تواند از نگاه و علم خداوند خود را مخفی نماید. 3) پسندیدن و دوست داشتن برای دیگران آنچه را که برای خود می پسندد. بدین نحو که همانگونه که دوست ندارد دیگران به مال وی تعرض نمایند و یا به ناحق مالش را بخورند، خودش نیز از دست درازی به مال دیگران اجتناب نماید. 4) توجه به بی ثباتی دنیا و این که دنیا محل گذر می باشد و نباید فرد مومن و مسلمان به قدری دلباخته و شیدای دنیا شود، که به ارزش های دینی خود پشت پا زند. 5) قانع شدن به آنچه خداوند به وی ارزانی نموده است. چرا که همواره زیاده خواهی و زیاده طلبی های افسارگسیخته باعث بوجود آمدن بسیاری از مشکلات و امور ناخوشایند برای فرد و جامعه می گردد.
امام جمعه خیرآباد در پایان صحبت های خود به بعضی از افراد روستا که نسبت به حقوق و اراضی کشاورزان بی توجهی می کنند نیز تذکرات و سفارش هایی نمود.