موضوع سخنان مولوی عبدالغفار شیخ جامی در مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد در مورد «تربیت اخلاقی» فرزندان بود.وی گفت: کسی که اخلاق خوب داشته باشد، گویا مالک همه دنیاست. رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمودند: سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در ترازوی اعمال قرار می گیرد، اخلاق نیکوست. […]

موضوع سخنان مولوی عبدالغفار شیخ جامی در مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد در مورد «تربیت اخلاقی» فرزندان بود.
وی گفت: کسی که اخلاق خوب داشته باشد، گویا مالک همه دنیاست. رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمودند: سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در ترازوی اعمال قرار می گیرد، اخلاق نیکوست. و شخصی از آنحضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ سوال کرد که بهترین نعمتی که به انسان داده می شود چیست؟ آنحضرت پاسخ دادند: اخلاق نیکو. و در حدیثی دیگر آمده است: بهترین مومنان آنانی هستند که دار بهترین اخلاق اند.
اخلاق از چنان جایگاهی برخوردار است که سرور کائنات ـ که خداوند اخلاقش را ستوده و می فرماید: «انک لعلی خلق عظیم» ، تو داری اخلاق والایی هستی ـ  دعا می کنند که خدایا چنان که صورت و ظاهرم را آراستی، اخلاق و باطنم را بیارا.
بحث ما هم در این هفته این است که یکی از وظایف مهم والدین، تربیت اولاد بر اخلاق نیکوست. چرا که  اخلاق، مسئله مهم و دارای زیرمجموعه های زیادی است.
امام جمعه خیرآباد، اولین اقتضای اخلاق را، دوری از دروغ دانست و گفت: دروغ گفتن چنان گناه و بی اخلاقی بزرگی است که خداوند دروغگو را لعن می کند «الا لعنت الله علی الکاذبین» ، لعنت خدا بر دروغگویان. و رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ یکی از علامات منافق را دروغگویی می داند. و در جایی دیگر می فرماید: از دروغ بپرهیزید؛ چرا که دروغ انسان را به کفر می کشاند.
در روایت حتی از دروغ گفتن به کودک هم منع شده است، شخصی به فرزندش گفت: بیا چیز به تو بدهم. رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ پرسید: آیا در دستت چیزی هست که به او بدهی؟ عرض کرد: بله. پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: اگر در دستت چیزی نبود، دروغگو به شمار می رفتی. و معروف است که «الصدق ینجی و الکذب یهلک» راستگویی نجات دهنده و دروغگویی هلاک کننده است.
دومین مطلبی که باید در راستای تربیت اخلاقی فرزندان مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از دزدی است. والدین موظف اند به فرزندان خود مال حلال بدهند و روش بدست آوری روزی حلال را به آنان بیاموزند.
وظیفه سوم والدین در این باب این است که فرزندان را از بدزبانی ، بیهوده گویی و فحش و نازا گویی بازدارند. پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: یکی از گناهان بزرگ این است که کسی والدین خود را فحش دهد و ناسزا بگوید. صحابه ای عرض کرد: آیا کسی پدر و ماردش را دشنام می دهد؟ پیامبر فرمود: بله، وقتی کسی پدر و مادر کسی را دشنام دهد، او نیز پدر و مادر این فرد را دشنام می دهد و در نتیجه فرزند باعث دشنام دادن والدین می شود.