مولوی رسولی در فرازی دیگر از سخنان خود بیان داشتند: حجاج بیت الله الحرام در جمع ما حضور دارند. کسانی که امسال به حج می‌روند، باید توجه کنید که این سفر یک مهلت و عبادت خاص است و برای دیدن و تماشا نیست.

مولوی علی‌رضا رسولی در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد بیان داشت:
خداوند در دنیا زندگی موقتی به ما داده است، ولی در نهایت همه ما رفتنی هستیم.
هدف از زندگی این است که خداوند آزمایش کند و ببیند عملکرد چه کسی بهتر است.
خداوند می‌فرماید: در دنیا دو چیز شما را فریب ندهد، یکی خودِ زندگی دنیا و مشغله‌های آن که مواظب باشید شما را نفریبد.
خداوند حقایق را به انسان نشان می‌دهد و او را در انتخاب راه، مخیر می‌گذارد.
دومین چیزی که خداوند هشدار می‌دهد ما را نفریبد، شیطان است. اینکه آله دست شیطان نشویم.
در آخرت انسان نسبت به چیزهای دنیوی حسرت نمی‌خورد. اینکه فلان ماشین و خانه و ملک را نداشتم، بلکه حسرت او به خاطر این است که چرا اوقات خود را بیشتر در ذکر و کسب ثواب نگذراندم.
بزرگان عادت داشتند ذکری را ورد زبان خود کنند و اوقات خود را بیشتر به آن ذکر و ورد می‌گذراندند.
خود پیامبر بیشتر اوقات خود را با این ذکر می‌گذراندند: “رب اغفر لی و تب علیّ”
یکی دیگر از افسوس‌های انسان در آخرت صدقه دادن است. اینکه کاش صدقه بیشتری می‌دادم.
امروز اگر سری به قبرستان بزنیم افراد زیادی در جمع ما بوده‌اند، که اکنون در قبرستان خوابیده‌اند.
درخواست مردگان این است که کاش بیشتر می‌ماندم تا صدقه بیشتر می‌دادم. ولی خداوند می‌فرماید که وقتی اجل رسید، فرصتی در کار نیست.
خداوند از ما می‌خواهد برای رفتن به بهشتی بشتابیم که پهنای آن به انداره آسمان و زمین است.
این بهشت برای چه کسانی است؟
برای کسانی که انفاق می‌کنند. نیز برای کسانی که خشم خود را می‌خورند و همچنین مال کسانی که از اشتباه مردم چشم می‌پوشند.
پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: دو فرشته هر صبح می‌آیند و یکی اعلام می‌کند که: خدایا به کسی که در راه الله خرج کرد، بیشتر بده و دیگری دعا می‌کند که خدایا از کسی که در راه تو نمی‌دهد، مالش را ضایع کن.
از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که کدام صدقه بهتر است؟ پیامبر فرمود: اینکه در حالی صدقه بدهی که زنده‌ای و به مال حرص داری و از فقر می‌ترسی.
صدقه را تا آخر عمرت به تاخیر نیندازی که بعد بگویی این را به فلان بدهید و به فلان بدهید، در حالی که این مال تو نیست و مال ورثه است.
غذا دادن مرسومی که داریم اگر در سه روز اول تعزیه باشد، نه تنها ثواب ندارد که گناه هم دارد چون مکروه تحریمی است.
برخی می‌گویند اگر ندهیم مردم چی می‌گویند! که این باز گناه بزرگتری است.
پیامبر فرمودند: مریض‌های خود را با صدقه درمان کنید و صدقه مرگ بد و ناگهانی را دور می‌کند.

مولوی رسولی در فرازی دیگر از سخنان خود بیان داشتند: حجاج بیت الله الحرام در جمع ما حضور دارند. کسانی که امسال به حج می‌روند، باید توجه کنید که این سفر یک مهلت و عبادت خاص است و برای دیدن و تماشا نیست.
خداوند توفیق دهد که از لغویات دوری کنید، به موبایل، اینترنت و … مشغول نشوید. مشغول ذکر و عبادت شوید.
از وقت گذرانی در بازارها بپرهیزید. تمام وسایلی که آنجا می‌توانید بخرید، اینجا بهترش موجود است، اما عبادتِ آنجا در اینجا نیست.
در صحرای عرفات که محل ذکر و دعاست، زیاد دعا کنید. عرفه مهمترین جای حج است. جایی که انبیاء ذکر و دعا کردند.
انسان قبل از هر کار باید آمادگی داشته باشد و آمادگی معنوی قبل از حج این است که ایمان خود را تجدید کنید. خصوصا تلاش کنید قبل از حج تشکیل شوید و به جماعت تبلیغ بروید تا آمادگی روحی و ایمانی بیشتری پیدا کنید.