گروه اخوان المسلمين مصر پس از رايزني‌هاي درون حزبي تصميم گرفت “خيرت الشاطر” را براي انتخابات رياست جمهوري نامزد کند.به گزارش شبکه تلويزيونی الجزيره، مسئولان اين گروه در کنفرانس مطبوعاتی در قاهره گفتند: انقلاب مصر در برابر تهديدهای واقعی قرار دارد و مخالفت دولت کنونی با کناره‌گيری از قدرت از جمله اين تهديدهاست. خيرت الشاطر […]

گروه اخوان المسلمين مصر پس از رايزني‌هاي درون حزبي تصميم گرفت “خيرت الشاطر” را براي انتخابات رياست جمهوري نامزد کند.
به گزارش شبکه تلويزيونی الجزيره، مسئولان اين گروه در کنفرانس مطبوعاتی در قاهره گفتند: انقلاب مصر در برابر تهديدهای واقعی قرار دارد و مخالفت دولت کنونی با کناره‌گيری از قدرت از جمله اين تهديدهاست.
خيرت الشاطر برای شرکت در انتخابات آينده از سمت کنونی‌اش به عنوان نماينده مجلس مصر استعفا کرد.
“خیرت الشاطر” معاون “محمد بدیع” رهبر اخوان‌ المسلمین مصر است.
گفتنی است، پیش از این اخوان اعلام کرده بود که برای انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی را معرفی نخواهد کرد.
“محمد بدیع” رهبر اخوان المسلمین مصر، دلیل تغییر عقیده این گروه دربار انتخابات ریاست جمهوری را نگرانی از نامزد شدن افراد وابسته به رژیم مبارک عنوان کرده است.