عبدالفتاح السیسی که حدود دو ماه پیش با کمک برخی گروه‌های مصری محمد مرسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرد، این تصور را داشت که مردم مصر از این حرکت او قانع شده و هیچ اعتراضی نمی‌کنند.اولین اعتراض جدی حامیان مرسی به این تصمیم در میدان های رابعه العدویه و النهضه با خشونتی فراوان […]

عبدالفتاح السیسی که حدود دو ماه پیش با کمک برخی گروه‌های مصری محمد مرسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرد، این تصور را داشت که مردم مصر از این حرکت او قانع شده و هیچ اعتراضی نمی‌کنند.
اولین اعتراض جدی حامیان مرسی به این تصمیم در میدان های رابعه العدویه و النهضه با خشونتی فراوان از سوی نیروهای امنیتی روبه رو شد.
حال مصری ها فهمیدند اعتراض شان نه تنها راه به جایی نمی برد، بلکه جان خود آنها را نیز به خطر می اندازد. شاید همین تصورات باعث شد تا عمر عبدالمجد، کشاور مصری اهل جنوب به دنبال روش دیگری برای اعتراض برود.
او نام الاغ خود را السیسی گذاشت و کلاهی نظامی روی سر آن قرار داد. اما همین کار باعث شد تا نیروهای پلیس او را به اتهام توهین به فرمانده ارتش به زندان بیندازند.
شاید کشاورز ساده ای که به هیچ گروه و حزب سیاسی تعلق ندارد، خواست با این راه اعتراض خود را نسبت به شرایط مصر نشان دهد، اما نوع برخورد زمامداران کنونی مصر با او، با حاکمان چند سال پیش در مصر و دیگر کشورها هیچ تفاوتی نداشت.
البته این نوشته سعی ندارد روش استفاده شده از سوی این کشاورز مصری را تائید کند زیرا تحقیر و توهین به انسان ها در هر حالتی، اقدامی مذموم و ناشایست است، اما وقتی مردم یک کشور راه های مسالمت آمیز برای اعتراض را امتحان کرده و به جوابی جز خشونت نرسیده اند، ممکن است به این روش ها متوسل شوند.