نتایج اولیه و رسمی نخستین انتخابات پارلمانی لیبی پس از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی اعلام شد. این انتخابات روز شنبه برای انتخاب 200 عضو پارلمان در سرتاسر لیبی برگزار شد. به گزارش مهر، بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند که حدود 80 درصد از […]

نتایج اولیه و رسمی نخستین انتخابات پارلمانی لیبی پس از سقوط رژیم دیکتاتوری معمر قذافی اعلام شد. این انتخابات روز شنبه برای انتخاب 200 عضو پارلمان در سرتاسر لیبی برگزار شد.

به گزارش مهر، بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند که حدود 80 درصد از تعداد کل رای دهندگان را تشکیل می دادند.
بنا بر اعلام الجزیره، شمارش آراء در استان های مصراته، ازلیتن و جنزرو حاکی از آن است که احزاب لیبرال در انتخابات پیشرو هستند.
حزب عدالت و سازندگی اسلامی نیز به جز استان مصراته پس از احزاب لیبرال در مرتبه دوم قرار دارد. “نوری العبار” رئیس کمیساریای عالی انتخابات لیبی در این رابطه اظهار داشت که حزب اتحاد برای وطن نیز در استان مصراته بر اساس فهرست ها در صدر قرار دارد.
حزب اتحاد برای وطن که یک حزب ملی محسوب می شود 20 هزار و 696 رای، حزب عدالت و سازندگی اسلامی 17 هزار و 165 رای و حزب جبهه ملی 11 هزار و 537 رای و حزب اتحاد گروه های ملی 6 هزار و 561 رای کسب کرده اند.
در لیست انفرادی نیز “عمر محمد علی اعتیقه” با 12 هزار و 997 رای در مکان نخست و “عمر محمد علی ابولیقه” با 6 هزار و 984 رای در مرتبه دوم قرار دارد.
نتایج اولیه در استان ازلیتن و شمارش 84 درصد آراء انتخاباتی نشان می دهد حزب اتحاد گروه های ملی به رهبری “محمود جبریل” بر اساس فهرست های انتخاباتی 19 هزار و 273 رای کسب کرده است و حزب عدالت و سازندگی اسلامی با 5 هزار و 626 رای در رتبه دوم قرار دارد.
در استان جنزرو نیز شمارش 89 درصد آراء بیانگر این است که حزب اتحاد گروه های ملی 26 هزار و 798 رای و حزب عدالت و سازندگی اسلامی 2 هزار و 423 رای کسب کرده است.
این در حالی است که نتایج انتخابات در شهر طرابلس پایتخت لیبی و همچنین شهر بنغازی هنوز اعلام نشده است.
تمامی این آمار جزء نتایج اولیه محسوب می شود و تا زمانی که ظرف 2 هفته شکایت های انتخاباتی بررسی نشود نتایج نهایی و رسمی انتخابات پارلمانی لیبی اعلام نخواهد شد.
نتایج نهایی و غیر رسمی انتخابات روز پنجشنبه یا جمعه اعلام خواهد شد و تمامی احزاب اسلامی و اتحاد گروه های ملی اعلام کرده اند نتایج انتخابات را هر چه که باشد خواهند پذیرفت.