انواروب: “اتحادیه عالمان اهل سنت” با حضور علمای اسلامی از ۳۱ کشور اسلامی به کنفرانس دو روزه خود در شهر استانبول ترکیه پایان دادند.به گزارش عصر ایران در واپسین روز این کنفرانس یک نشست خبری با حضور نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس دو روزه تشکیل شد. مهم ترین دستور کار این نشست بررسی وضعیت […]

انواروب: “اتحادیه عالمان اهل سنت” با حضور علمای اسلامی از ۳۱ کشور اسلامی به کنفرانس دو روزه خود در شهر استانبول ترکیه پایان دادند.
به گزارش عصر ایران در واپسین روز این کنفرانس یک نشست خبری با حضور نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس دو روزه تشکیل شد. مهم ترین دستور کار این نشست بررسی وضعیت ” بهار عربی” و تحولات کشورهای عربی و اسلامی بود.

در بیانیه ای که پس از این نشست قرائت شد، از ضرورت نقش رهبری ترکیه برای تحولات جاری در کشورهای عربی و اسلامی سخن به میان آمده است.
حکومت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه در سال های گذشته از غربگرایی و لاییسیته فاصله زیادی گرفته و  چرخشی اساسی به سمت خاورمیانه و جهان اسلام داشته است.