انواروب: “نجیب عبد الرزاق” در سخنانی در مقر سازمان ملل متحد، با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: اگر ملت‌ها و دولت‌ها این فرهنگ را در افعال و سیاست‌ها نهادینه سازند، مشکلات حل خواهد شد.وی افزود: بهره گیری از اعتدال گرایی و میانه روی، بر اساس ارزش‌ها و مبانی مثل عدالت، مساوات و استفاده از گفتگو […]

انواروب: “نجیب عبد الرزاق” در سخنانی در مقر سازمان ملل متحد، با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: اگر ملت‌ها و دولت‌ها این فرهنگ را در افعال و سیاست‌ها نهادینه سازند، مشکلات حل خواهد شد.
وی افزود: بهره گیری از اعتدال گرایی و میانه روی، بر اساس ارزش‌ها و مبانی مثل عدالت، مساوات و استفاده از گفتگو به جای درگیری و نزاع، پایه نهاده شده است.
نخست وزیر مالزی در ادامه بیان داشت: اگر از روش اعتدال به جای افراطی گری و تندرویی بهره گرفته شود، می توان فرصتی فراهم کرد که جهانی با امنیت بیشتر را شاهد باشیم.
وی تاکید کرد: آن‌چه را که مالزی و دیگر کشورهای جهان خواهان آن هستند، امنیت، آرامش و انسجام است و این مبانی تحقق نخواهد یافت مگر این که همه جامعه بشری مفهوم اعتدال را بیاموزند.
نجیب عبدالرزاق در ادامه دین مبین اسلام را دین اعتدال توصیف کرد و گفت: اسلام به پیروان خود دستور می دهد از قتل افراد بی گناه حتی در جنگ بپرهیزند؛ تلاش غرب برای خشن جلوه دادن اسلام به دلیل گروه‌های تروریستی است که به نام اسلام دست به اقدامات خشونت آمیز می زنند در حالی که آن‌ها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند.
منبع: تقریب