انوار وب: دکتر جابر نصار رئیس دانشکده حقوق قاهره گفت: نشان دادن شعار میدان رابعه در صحن دانشکده جرم بوده و هر دانشجویی که چنین کاری بکند، محاکمه خواهد شد.  وی در ادامه افزود:  کسانی که داخل دانشکده شوند به هنگام ورود شدیدا تفتیش شده و  اعضاء هیئت علمی نیز همانند دانشجویان مورد تفتیش قرار […]

انوار وب: دکتر جابر نصار رئیس دانشکده حقوق قاهره گفت: نشان دادن شعار میدان رابعه در صحن دانشکده جرم بوده و هر دانشجویی که چنین کاری بکند، محاکمه خواهد شد.

 وی در ادامه افزود:  کسانی که داخل دانشکده شوند به هنگام ورود شدیدا تفتیش شده و  اعضاء هیئت علمی نیز همانند دانشجویان مورد تفتیش قرار خواهند گرفت، همچنین ماشین های شان به هنگام ورود وارسی خواهد شد.

نصار در  شامگاه شنبه در گفتگوی تلفنی  با شبکه الحیاة 2 مدعی شد:  منظور از تشدید تدابیر امنیتی اهانت به دانشجویان نبوده بلکه حفاظت و حمایت از دانشجویان است.
منبع:  موقع الرصد