انواروب: وزارت کشور عربستان از تخصیص بیش از چهار هزار دوربین برای نظارت بر اعمال حج و برنامه های امنیتی در مکه مکرمه و مدینه منوره خبر داد.به گزارش شبستان به نقل از إینا، وزارت کشور عربستان بیش از چهار هزار و 200 دوربین با وضوح بالا را در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه و […]

انواروب: وزارت کشور عربستان از تخصیص بیش از چهار هزار دوربین برای نظارت بر اعمال حج و برنامه های امنیتی در مکه مکرمه و مدینه منوره خبر داد.
به گزارش شبستان به نقل از إینا، وزارت کشور عربستان بیش از چهار هزار و 200 دوربین با وضوح بالا را در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه و مدینه منوره به منظور نظارت بر اجرای اعمال و برنامه های امنیتی و خدماتی حج تخصیص داد.
«سرلشگر عبدالله بن حسن الزهرانی» فرمانده مرکز فرماندهی و کنترل امنیت حج دراین باره گفت: این مرکز برای نخستین بار در حج امسال دوربین های جدیدی را نصب کرده است که می توانند تا بیش از 60 کیلومتری کنترل کند.
الزهرانی افزود: این مرکز با مرکز امنیت عمومی و شبکه امنیت عمومی مرتبط است و از همه آنها حفاظت کامل می شود و فضایی برای ورود به این شبکه وجود ندارد.