زنی که اسلام اورا تربیت کرد و حقوق اورا کاملاً رعایت کرده و منزلت و شوکت برای او قرار داده … وظیفه اش را بخوبی میشناسد و مانند یک مادر و مربی نسل خوب را تحویل جامعه میدهد ، و در بلند نگه داشتن پرچم اسلام و پرورش دخترانی که دارای فایده برای جامعه هستند […]

 زنی که اسلام اورا تربیت کرد و حقوق اورا کاملاً رعایت کرده و منزلت و شوکت برای او قرار داده … وظیفه اش را بخوبی میشناسد و مانند یک مادر و مربی نسل خوب را تحویل جامعه میدهد ، و در بلند نگه داشتن پرچم اسلام و پرورش دخترانی که دارای فایده برای جامعه هستند کوشا خواهد بود .

 زن مانند مرد بر او لازم است که بسوی دین خداوند متعال دعوت کند ، امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد ؛ لازم است که وقت خویش را تنظیم کند ، ودارای ترتیب اولویات باشد در تربیت نفس خویش و تزکیه بوسیله عبادات و رعایت حال شوهرش و خانواده اش ؛ و تربیت فرزندانش و همگامی با فرزندان درسایه تغییرات زمانه ؛ بخاطر اینکه بتواند توازنی در بین رسالت خانه و مجتمع بوجود آورد و عادات خویش را کاملاً از حالت بی بند وباری و علمانی به حالت هدفی اسلامی ودینی مبدل نماید؛ وهر وقت زن مسلمان در خانه اش موفق بود حتما بیرون از خانه هم موفق است.

 و نباید سهم خویش را از بدست آوردن علوم مفید و متعارف دینی ازیاد ببرد ؛ چون او باید یاد بگیرد و یاد دهد و باید دعوت به سوی خداوند متعال را با هر وسیله ممکن که با طبیعت او سازگاراست انجام دهد .

 اگر نگاهی به تاریخ زن مسلمان بیندازییم میبینم که زن مسلمان دارای بیشترین مثال و نمونه برای دختران مسلمان از لحاظ علم و ادب و عمل است.

 حضرت عایشه رضی الله عنها نمونه بارزی از لحاظ انواع علوم مانند حدیث و طب و شعر و فقه و فرائض بودند.

 امام زهری درباره حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید : اگر علم همه زنان پیامبر اکرم (ص) و تمام زنان دنیا را کنار هم جمع کنی علم حضرت عایشه (رض) افضل تر است .

 هشام بن عروه میگوید : کسی را در علوم فقه و طب و شعر آگاهتر از حضرت عایشه (رض) ندیدم .

 حضرت عایشه رضی الله عنها کسی بود که اگر چیزی را می شنید و نمی دانست به آن چیز مراجعه می کردنند تا آن را یاد می گرفت و یکی از بزرگترین راویان حدیث است.

 وبعد از فوت پیامبر اکرم (ص) نمونه کاملی از فتوا و نشر دین بودند.. حتی مانند ستونی محکم در امر دین بعد از فوت پیامبر اکرم ص برای خلفاء بود.

 زن مسئولیت بزرگی بر دوش اوست ؛ وشاید نداند که نقش مهمی در امر دعوت دارد ؛ برای همین باید پاداش را تنها از خداوند متعال بخواهد ؛ وهیچ عملی را کوچک نشمارد هرچند آن عمل بسیار کوچک باشد.

 زن مسلمان میتواند دعوتگری توانا در خانه اش و دربین باقی زنان دیگر باشد بوسیله اخلاق ورفتار نیکو و فرزندانش را طوری تربیت کند تا آنان نیز در این امر مهم نقش داشته باشند .

 وباید بداند راهی که در پیش روی دارد ، راهی آسان نیست و احتیاج به به همت بلند و عزمی راسخ و نیتی پاک و کوشش و به غنیمت شمردن اوقات دارد ؛ وباید راه را ادامه دهد ودر بدست آوردن نتیجه وثمره نباید عجله به خرج دهد و مژده پیروزی به اذن خداوند متعال سر دهد و همه اینها بر حسب کوشش اوست .

 همه اینها لازمه فهمی دقیق از اهداف دعوت اوست و بکار بستن همه وسایل مجاز برای پیشبرد اهداف دعوت و دست و پنجه نرم کردن با همه مشکلاتی که یک زن دعوتگر با آن مواجه میشود .

 بر زن دعوتگر لازم است که از تند خویی و عصبانیت دوری کند ؛ وباید با اخلاق حسنه و بخشش و بخشندگی و مهربانی مانند معلم بشریت پیامبر اکرم ص رفتار کند .

 همچنین نباید از یاد ببرد که دراین زمینه برای موفقیت باید اخلاص عملی و قولی داشته باشد؛ چون اخلاص نقش مهمی در پیشبرد اصلاح و تربیت دارد؛ وهرچه قدر در این راه مخلص باشد ؛ گوشهای شنوا و قلبهای صاف از او استقبال میکنند.

 و لازمه زن دعوتگر اکتساب علم شرعی تا بتواند بسوی خداوند متعال از روی آگاهی و بینش دعوت دهد . خداوند متعال میفرمایند: ( قل هذه سبیلی أدعوا الی الله علی بصیره أنا ومن تبعنی ) یوسف ۱۰۸: بگو : این راه من است که من مردمان را با آگاهی و بینش بسوی خدا میخوانم و پیروان من هم چنین میباشند.

 چون کسی که علم دارد دارای جایگاه مهمی است نزد مردم و به حرفهایش گوش فراداده میشود و بیشتر دعوت او مورد قبول است ، کسی که چیزی ندارد نمیتواند چیزی ببخشد (فاقد الشیء لا یعطیه)

 و زن دعوتگر باید دارای برنامه ریزی دقیق داشته و اولویات در زندگی را مد نظر قرار دهد ؛ ونباید عاطفی و احساساتی باش .

 خداوند متعال ما رااز زمره کسانی قرار دهد که همه چیز رامیشنوند ولی بهترین را انتخاب میکنند.

 فاطمه سعدالدین أحمد
 ترجمه : عبدالله احمدی
منبع : سوزی محراب