انواروب:مولوي عبدالغفار شيخ جامي امام جمعه روستاي خيرآباد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته پيرامون نماز به ايراد سخن پرداخت.ايشان بعد از تلاوت آيات اوليه سوره مباركه بقره: ” الم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون ” فرمود: اگر امروز به نماز چنانكه […]

انواروب:
مولوي عبدالغفار شيخ جامي امام جمعه روستاي خيرآباد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته پيرامون نماز به ايراد سخن پرداخت.
ايشان بعد از تلاوت آيات اوليه سوره مباركه بقره: ” الم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون ” فرمود: اگر امروز به نماز چنانكه حق آن است توجه شود، همه گناهان و معاصي از جامعه برچيده خواهد شد و معروفات و خوبي ها جايگزين آنها مي شود. رسول گرامي اسلام(ص) فرمودند: “الصلاة كفارات لما بينهن مااجتنب الكبائر”. نمازها كفاره هستند براي گناهاني كه بين آنان صورت مي گيرد البته تا زماني كه از گناهان كبيره اجتناب شود.
وي در ادامه افزود: در نماز بايد فقط به نماز توجه كنيم و كوشش كنيم كه جسم و قلبمان را متوجه خدا نماييم. در روايتي چنين آمده است “دو نفر از امت من براي نماز بلند مي شوند و هر دو نماز مي خوانند اما تفاوت نماز اين دو از زمين تا آسمان است”.
نماز يعني فروتني و عاجزي، نماز يعني خود را نديدن و شكستگي، نمازي كه در آن خشيت وعاجزي باشد پيام آور خوبي ها و زداينده‌ي بدي هاست “ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر” .
خطيب جمعه خيرآباد فرمود: اگر بتوانيم فرهنگ نماز و نمازخواني را در بين آحاد ملت ايجاد نماييم يقين بدانيم كه جامعه و محيط ما مملو از خير و خوبي خواهد شد و معاصي و منكرات برچيده مي شود و در مقابل اگر معصيتي در جامعه رواج پيدا كند بر انجام گناهان ديگر نيز جرأت پيدا مي كنيم.
وي افزود: توجه نماييم كه اين فريضه الهي را با جماعت و در مساجد ادا نماييم و سعي كنيم عاشق و دلباخته مساجد شويم. بايد حيات ملت ما بودن در مساجد باشد و تلاش كنيم رابطه مان را با مساجد پررنگ نماييم.
 اگر امروز به نماز چنانكه حق آن است توجه شود، همه گناهان و معاصي از جامعه برچيده خواهد شد و معروفات و خوبي ها جايگزين آنها مي شود