دارالافتاء شهر سعرد ترکیه روز یکشنبه 80 دوچرخه برای بچه های بین سنین 7 تا 17 سال جایزه داد، در اطلاعیه این مسابقه ذکر کرده بود: نمار بخوان، امتیاز بگیر و جایزه ببر. این رویداد بعد از حمله چهل روز پیش که در مسجد انصار این شهر رخ داد، صورت گرفته است. در این مسابقه […]

دارالافتاء شهر سعرد ترکیه روز یکشنبه 80 دوچرخه برای بچه های بین سنین 7 تا 17 سال جایزه داد، در اطلاعیه این مسابقه ذکر کرده بود: نمار بخوان، امتیاز بگیر و جایزه ببر.

این رویداد بعد از حمله چهل روز پیش که در مسجد انصار این شهر رخ داد، صورت گرفته است. در این مسابقه 120 پسر علاوه بر ادای نماز، با هم به رقابت پرداختند.

صلاح الدین جبلی رئیس  بخش خدمات مساجد در خلال این برنامه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، از کسانی که در راستای این برنامه یاری کرده اند و خواسته اند بدین طریق بچه ها و کودکان را برای ادای نماز تشویق نمایند، قدردانی نمود.

وی در ادامه افزود: ریاست شئون دینی در پی این هست تا با تشویق و ترغیب جوانان برای حضور در مساجد تمام تلاش خود را بکار ببندد و به نحوی برخورد خواهیم کرد که در هر مسجد بخشی برای جوانان باشد و تا کنون بیش از دو هزار مسجد داریم که رده های سنی متفاوت جوانان در آن حضور دارند.

وی علاوه بر تشکر کردن از افزود: چنین اتفاق هایی می تواند اطفال و کودکان را از هرگونه انحراف بازداشته و باعث ازدیاد انسجام و مودت در بین آنها گردد.

نوزت امجالار رئیس اداره اوقاف افزود: هدف کلی از این برنامه جمع کردن کودکان و فرزندان از خیابان ها و جلب آنها به سمت مساجد می باشد.
در جلسه اعطای جوائز، تعداد زیادی از شخصیت های این شهر حضور داشتند.
منبع: السبیل