انوار وب: بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه انتخاب ستفان دمیستورا، دیپلمات ایتالیایی -سوئدی را به عنوان نماینده خاص جدید خود در سوریه تایید کرد. ستفان دو میستورا جانشین اخضر ابراهیمی می شود، که در ماه مه پس از بی نتیجه ماندن دو دور مذاکره صلح و تشدید تنش در سوریه از […]

انوار وب: بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه انتخاب ستفان دمیستورا، دیپلمات ایتالیایی -سوئدی را به عنوان نماینده خاص جدید خود در سوریه تایید کرد.

ستفان دو میستورا جانشین اخضر ابراهیمی می شود، که در ماه مه پس از بی نتیجه ماندن دو دور مذاکره صلح و تشدید تنش در سوریه از مقام خود استعفا کرد. او در این کار یک معاون خواهد داشت، که عبارت است از رمزی عزالدین رمزی، معاون سابق وزیر امورخارجۀ مصر. در حالیکه اخضر ابراهیمی، در سوریه، هم نمایندۀ سازمان ملل بود و هم نمایندۀ اتحادیۀ عرب، ستفان دو میستورا تنها نمایندۀ سازمان ملل خواهد بود.

بان کی مون گفته است که نماینده ویژه باید با جوانب متخاصم تماس بگیرد و تمام تلاشهایش را برای پایان دادن به خشونتها و نقض حقوق بشر و تقویت یک راه حل صلح آمیز برای بحران سوریه به کار ببرد.

در مورد انتخاب این اشخاص، بان کی مون اضافه کرده است که او در این مورد، مشورت گسترده ای با مقامات سوریه داشته و با اتحادیه عرب نیز در مورد انتصاب رمزی عزالدین رمزی مصری، به عنوان معاون نماینده خاص مشورت کرده است، ولی تصمیم استخدام او را خود او گرفته است.
منبع: رادیو فرانسه