عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما می‌فرماید: مردی از پیامبر صلى الله عليه وسلم پرسید: کدام اسلام بهتر است؟ فرمود: اینکه غذا دهی و سلام کنی کسی را که می شناسی و نمی شناسی.( متفق عليه) ابوهریره رضی الله عنه می‌فرماید: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: قسم به آنکه جانم در […]

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما می‌فرماید: مردی از پیامبر صلى الله عليه وسلم پرسید: کدام اسلام بهتر است؟ فرمود: اینکه غذا دهی و سلام کنی کسی را که می شناسی و نمی شناسی.( متفق عليه)

ابوهریره رضی الله عنه می‌فرماید: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: قسم به آنکه جانم در اختیار اوست، وارد بهشت نمی‌شوید تا وقتی که ایمان آورید و ایمان نمی‌آورید تا زمانی که با همدیگر محبت کنید. آیا شما را رهنمون نسازم بر چیزی که اگر انجام دهید با هم محبت می‌ورزید؟ سلام را در میان خود پراکنده سازید. (مسلم)

این حدیث چند نکته دارد:

نکته اول: اسلام برای ما درودی که سبب تفاوت ما از دیگران است را مشروع گردانده است. و بر انجام آن پاداشی در نظر گرفته است و آن را حق مسلمان بر دیگری قرار داده است. این درود عبارت است از: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»

مناسب نیست که کلمه‌ای جایگزین این درود بزرگ و مبارک اسلامی شود. کلماتی مانند: درود، صبح بخیر، خوش آمدید، چطوری؟ و کلمات دیگری که برخی مردم به عمد یا نادانی بیان می‌کنند.

حضرت عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یهود بر چیزی جز «سلام» و «آمین» بر شما حسد نمی‌ورزند. (بخاري)

نکته دوم: درود کامل اسلامی «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» و کمترینش «السلام عليكم» است. هر جمله آن ده ثواب دارد و کسی که آن را کامل بگوید، سی نیکی در نامه اعمالش ثبت می‌شود.

عمران بن حصين رضي الله عنهما می‌فرماید: کسی خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسید و گفت: «السلام عليكم» پیامبر جوابش را دادند. آن شخص نشست. پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: ده تا(ثواب).

سپس شخص دیگری آمد و گفت: «السلام عليكم ورحمة الله» پیامبر صلى الله عليه وسلم جوابش را دادند و فرمودند: بیست تا(ثواب).

آنگاه کسی دیگر آمد و گفت: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» پیامبر جوابش را دادند و فرمودند: سی تا(ثواب).(أبو داود)

نکته سوم: پراکنده کردن سلام و اعلان نمودن آن در بین مردم سنت است. این شعار اسلامی است و مخصوص گروه خاص و افراد مشخصی نیست. کوچک و بزرگ و آشنا و غریبه هم نمی‌شناسد.

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما می‌فرماید: مردی از پیامبر صلى الله عليه وسلم پرسید: کدام اسلام بهتر است؟ فرمود: اینکه غذا دهی و سلام کنی کسی را که می شناسی و نمی شناسی.( متفق عليه)

 

 

نویسنده: شيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري / الالوکة

مترجم: حسین سلیمان پور