🔹 علت زیارت قبور: ▪️ به یاد آخرت افتادن رفتن به قبرستان مرگ را به یاد انسان می اندازد و به او متذکر می شود که تو هم بزودی خواهی مُرد. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: شما را از رفتن به قبرستان نهی کرده بودم. قبرها را زیارت کنید./صحیح مسلم و در روایت […]

🔹 علت زیارت قبور:

▪️ به یاد آخرت افتادن

رفتن به قبرستان مرگ را به یاد انسان می اندازد و به او متذکر می شود که تو هم بزودی خواهی مُرد.
پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: شما را از رفتن به قبرستان نهی کرده بودم. قبرها را زیارت کنید./صحیح مسلم

و در روایت دیگری آمده که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد علت جواز زیارت قبور فرمودند: چرا که آخرت را به یاد شما می اندازد./مسند احمد

▫️ طلب آمرزش و مغفرت
دلیل دیگر زیارت قبور دعا کردن و طلب آمرزش و مغفرت از خداوند برای اموات و مردگان می باشد.

♦️ آنچه نباید انجام دهیم

▪️ از نشستن بر قبرها و یا نماز خواندن به سمت قبر اجتناب شود.
در صحبح مسلم آمده که نبی رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند:
به سوی قبر نماز نگزارید و بر قبر ننشینید.

▫️ نگذاشتن گل بر قبر
به یقین دادن پول گل و دیگر هزینه های اضافی به فقرا و افراد نیازمند، و ایصال ثواب آن برای میت مفیدتر می باشد.

▪️ نیاراستن قبرها با گچ کاری و بنا
در روایتی آمده که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- از گچ کاری و ساخت بنا بر قبر منع نمودند./صحیح مسلم